a1  Jens Andersen Proustgaard,

født 1815, dåbskonfirmation i Nysogns kirke 26. december 1815, død af brystsvaghed som enke og aftægtsmand i Harboesgaard i Staby 2. juni 1883. Fra 1842 husmand i Stauning, ejer af matr.27 i Andrup.   Før 1860 bliver han gårdfæster i Harboesgaard i Staby, hvor Jens Christian Christensen, født ca.1796 i Sønder Nissum nyder aftægt hos ham. Før 1880 overdrager han gården til en datter og svigersøn, og han og hustruen nyder aftægt på gården. Viet i Staby kirke 10. april 1842 til Maren Christensdatter, født i Kirkgaard i Staby 1808, hjemmedøbt 23. september, død af kræft i Harboesgaard 4. oktober 1881. Datter af Kristen Knudsen og hustru Karen Jacobsdatter i Kirkgaard.

Jens Andersen Proustgaard og hustrus børn: 1)

 

b1   Anders Jensen Proustgaard, født i Stauning 1. marts 1846, død i Ulfkær 22. juli 1932, begravet i Ulfkær. Gårdmand i Staby. Ejer af en gård, der 1880 kaldes Proustgaard. Død som husejer i Ulfkær. Anders Jensen Proustgaard blev viet i Staby kirke 8. maj 1872 til Ane Jensdatter, født i Staby 5. oktober 1841, død i Ulfkær 2. november 1931. Datter af gårdmand Jens Jensen og hustru Ane Kirstine Nielsdatter af Sønderby i Staby.

 

Anders Jensen Proustgaard og hustrus børn:

 

c1   Jens Andersen Proustgaard, født i Staby 8. december 1875, død på Holstebro sygehus 1. december 1944, begravet i Ulfkær. Husmand i Sønderby i Staby. Gift med Ane Johanne Madsen, født i Hug i Vedersø 19. august 1877, død i Ulfkær 11. februar 1933. Datter af gårdmand Mads Henriksen og hustru Maren Nielsdatter af Vedersø. Jens Andersen Proustgaard og hustru havde  to børn:

d1   Maren Kirstine Proustgaard, født 15. oktober 1901. Viet i Ulfkær kirke 5. december 1926 til tjenestekarl Aage Nørtoft af Staby, født dér 29. september 1902. Søn af gårdmand Jens Christian Nørtoft og hustru Marie Magdalene Hansen Nørgaard af Staby. Aage Nørtoft var arbejdsmand i Ulfkær. Børn:

e1   Marta Nørtoft, født 26. januar 1927.

e2   Inga Nørtoft, født 20. april 1929.

e3   Kristian Nørtoft, født 11. januar 1933, død 11. maj 1933.  +?

 

d2   Anna Proustgaard, født 31. august 1908. Viet i Ulfborg kirke 9. november 1929 til landpost Kristian Lauridsen af Ulfborg, født dér 11. maj 1905, død 18. november 1935, 30 år, begravet i Ulfkær. Søn af landpost Anton Lauridsen og hustru Petrine Lauridsen Brokkenhus.  En søn:

e1   Harry Lauridsen, født 15. marts 1930   +?

 


 

c2   Niels Andersen Proustgaard, født i Staby 2. april 1880, død s.st. 31. januar 1917. Ved hans død noteres i kirkebogens anmærkningsrubrik: ”Den Afdøde kom om Aftenen den 30. Januar syg fra Fjorden og naaede kun til Broderens Hjem i Høtbjerg. Der døde han næste Aften af en hurtigt forløbende Lungebetændelse.” Niels Andersen Proustgaard nævnes 1905 som gårdmand i Vester Blæsbjerg, og 1910 som indsidder i Munkhule i Staby. Viet i Staby kirke 22. september 1903 til Ane Margrethe Nielsen, født i Staby 24. maj 1877, død på Ringkøbing sygehus 30. juni 1950.  Datter af gårdmand Peder Nielsen og hustru Lene Jensen i Munkhule.

Niels Andersen Proustgaard og hustrus børn:

d1   Marius Proustgaard, født 11. februar 1905, død 19. august 1973 (Nekrolog i RAD 21/8 1973). Marius Proustgaard var arbejdsmand med bopæl i Staby og efter sit giftermål i Ulfborg, Holmegade og derefter Grønningen 3. Gift 1952 med enken Magda Vestergaard, født i Husby 1905, død 1975 (Nekrolog i RAD 1/2 1975). Hun var enke efter Marius Vestergaard og havde i dette ægteskab to børn.

 

d2   Peder Nielsen Proustgaard, født 9. november 1906. Gårdejer i Nysogn, hvor han overtog gården Juulsgaard efter sine svigerforældre. Viet i Nysogns kirke 13. august 1935 til Astrid Juulsgaard, født 12. marts 1906. Datter af gårdejer Niels Christian Juulsgaard og hustru Karen Terkelsen.

 

d3   Anders Jensen Proustgaard, født 6. maj 1910, død 30. maj 1910.

 

d4   Anders Jensen Proustgaard, født i Munkhule 25. januar 1912, død 11. juni 1987, begravet i Staby. Husmand i Staby, hvor han var ejer af Regnsted med 7 tdr. land. Gift med Martha Margrethe Ibsen, født i Torsted 25. september 1917. Datter af gårdejer Peder Ibsen Pedersen Bramsland og hustru Mette Margrethe Jensen af Husby. To børn:

e1   Egon Proustgaard, født 10. januar 1945.

e2   Peder Proustgaard, født 12. august 1947.1)

 

c3   Maren Kirstine Proustgaard, født i Staby 22. august 1886, død 27. december 1900.

 

b2   Christiane Jensen Proustgaard, født i Stauning 23. juli 1849, død i Staby 16.

marts 1890. Viet i Staby kirke 12. november 1872 til Niels Christian Thomsen, født i Smedsgaard i Staby 22. juli 1844, død i Nørregaardhus i Staby 21. april 1901. Søn af gårdmand Thomas Nielsen og hustru Dorthea Christensdatter i Smedsgaard. Niels Christian Thomsen var indsidder i Harboesgaard, som han overtog efter svigerforældrene. Ved sin død er han husmand i Nørregaardhus. Viet II i Staby kirke 20. juli 1900 til tjenestepige i Harboesgaard Ane Bertelsen, født i Møborg 4. oktober 1843. Datter af husmand Bertel Hansen og hustru Sidsel Marie Poulsdatter i Skrædderhus i Møborg.

 

__________________________________________________________________

1)    Anders Jensen Proustgaard og familie: Vort Sogns Historie i 100 Aar, 1950

 

Niels Christian Thomsen og hustrus børn:

 

c1  Maren Sofie Karen Stine Thomsen, født i Staby 26. februar 1874, død på amtssygehuset i Ringkøbing 9. august 1918. Viet i Staby kirke 4. september 1903 til Mads Christensen, født i Staby 25. juni 1874. Søn af husmand Christen Christensen og hustru Kirsten Marie Andersen af Lille Arbjerg i Staby. Mads Christensen var husmand i Nørregaardhus. Han blev viet II i Staby kirke 16. december 1926 til Ane Kjerstine Nielsine Jensen Bjerg af Ulfkjær i Ulfborg sogn. Hun er født 28. maj 1877. Datter af gårdmand Anders Christian Jensen Bjerg og hustru Ellen Kathrine Nielsen.

Mads Christensen og hustrus børn:

d1   Niels Kristian Kristensen, født i Staby 4. februar 1905. Viet i Torsted kirke 11. november 1932 til Dorthea Marie Knudsen, født i Bondesgaard i Torsted 18. juli 1912. Datter af arbejdsmand Christen Bertel Knudsen og hustru Inger Marie Toft.

 

d2   Kristiane Proustgaard Kristensen, født i Staby 13. marts 1906. Viet i Staby kirke 23. september 1927 til Andreas Mogensbjerg Frost af He, født i Visbog sogn, Hindsted herred 21. oktober 1905. Søn af gårdmand Hans Marinus Frost og hustru Mariane Andreasen.

 

d3   Kristen Ahrbjerg Kristensen, født i Staby 21. september 1909.

 

d4   Niels Ahrbjerg (Navnebevis for familienavn Ahrbjerg. Ringkøbing amt 26. februar 1976), født i Staby 18. september 1910.

      

(Svend Arbjerg Kristensen, født 4. maj 1913, død 9. oktober 1953, begravet i Staby. I samme gravste: Kristen Arbjerg Kristensen, født 7. januar 1938, død 7. januar (sic) 1967. ??

 

d5   Frede Ahrbjerg Kristensen, født i Staby 27. april 1915.

 

 

 

c2  Jens Proustgaard Thomsen, født i Staby 1. maj 1878, død 24. marts 1879.

 


 

c3   Jensine Dorthea Thomsen, født 5. februar 1884. Viet i Staby kirke 25. oktober 1904 til Niels Christensen af Nørre Omme, født i Brejning 2. marts 1878. Søn af gårdmand Ole Christensen og hustru Sidsel Christensen af Brejning. Ole Christensen og hustru havde bopæl i Præstegårdens Kær i Nørre Omme. En datter:

d1  Kristine Kristensen, født 21. juli 1907.

 

? (Viet i Staby kirke 28. oktober 1909: husmand Elias Marinus Bak og Christiane Provstgaard Christensen. Bopæl i Nørremarkshus i Ulfborg. Børn, den ældste født i Nysogn, de øvrige i Nørremarkshus i Ulfborg: Karen Margrethe Bak, født 20. december 1909, Kristian Bak, født 1. marts 1912, Sigrid Bak, født 6. september 1913, Kristiane Marie Bak, født 3. januar 1915, død på epidemihuset i Ulfborg 24. august 1918, Dagny Kristine Bak, født 19. december 1916, Agnete Bak, født 7. juni 1918, Hans Kristian Bak, født 22. maj 1920, Sine Bak, født 2. maj 1922, Børge Verner Bak, født 11. august 1923, Elva Marie Bak, født 22. oktober 1925, Gerda Bak, født 22. november 1927, Elly Bak, født 23. juni 1929, Ove Bak, født 9. marts 1931) ?


 

Tvillingbrødrene a2 og a3

a2   Peder Andersen Proustgaard

       født i Proustgaard 8. december 1816, død ca. 1837 ?

 

a3   Christen Andersen Proustgaard

       født i Proustgaard 8. december 1816, død s.st. som aftægtsmand 8. december 1895. 1834 er Christen Andersen Proustgaard tjenestekarl i Nysogns præstegaard Han overtog sin fødegård, matr. 77a m.fl. (skødet læst 29. marts 1848) og solgte den til sønnen Christen Sloth Proustgaard (skødet læst 29. november 1895).1) 1861 har han følgende besætning: 1 vallak, 2 hopper, 2 føl, 10 køer, 4 stk. ungkvæg, 10 kalve, 27 får, 10 lam og 8 svin. Christen Andersen Proustgaard var 1856 medlem af sogneforstanderskabet. Viet i Nysogns kirke  7. oktober 1849 til Mariane Christensdatter Søe, født i  Sønder Bandsby 7. december 1823, død i Proustgaard som aftægtskone 8. april 1916. Datter af gårdmand Christen Christensen Søe og hustru Maren Kirstine Mortensdatter.

 

Christen Andersen Proustgaard og hustrus børn, født i Proustgaard:

 

b1   Sophie Christensdatter, født 7. august 1851. Viet i Nysogns kirke 23. marts 1877 til Henning Gynther Nielsen af No

 

b2   Christine Christensdatter, født 25. september 1853. Viet i Ringkøbing kirke 5. september 1899 til enkemand Milter Christian Nielsen, født i Faster sogn 19. januar 1843, død i Skjern 6. juni 1913, begravet i Dejbjerg.  Søn af gårdmand Niels Christian Miltersen og hustru Sidsel Nielsdatter i Fasterkjær. Milter Christian Nielsen var 1866-1876 var ejer af et udbyggersted fra sin fødegård i Fasterkjær. 1876-1902 ejer af sin første hustrus fødested Uglbjerg i Dejbjerg. Han døde som husejer i Skjern, hvor han havde et udsalg fra sin svoger J A Lunds uldvarefabrik i Herning.  Viet I i Dejbjerg kirke 13. april 1866 til Ane Vilhelmine Jensen, født i Uglbjerg 22. november 1843, død s.st. 11. november 1896. Datter af gårdmand Jens Kristian Kristensen Rahbek og hustru Andrea Karoline Guldager. 1890 nævnes otte børn af første ægteskab. I andet ægteskab med Christine Christensdatter var der ingen børn.

 

b3   Marie Kirstine Christensen, født 25. oktober 1855. Viet i Nysogns kirke 20. oktober 1882 til Anders Andersen Stræde, født i Lille Stræde 23. september 1856, død i Holstebro 9. december 1930. (a8b4) 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

1)    Proustgaards ejere 1848-1933: Realregistre til Ulfborg-Hind herreders skøde- og panteprotokoller 1845-1953, fol. 202.

 

b4   Andersine Petrine Christensen, født 8. august 1858. Gift 6. marts 1896 med Mads Nielsen Søe, født i Bandsby 23. marts 1859, død i Ringkøbing 16. december 1950. Søn af gårdmand Niels Christensen Søe og hustru Maren Jensdatter.  Mads Nielsen Søe havde i sine unge år en farm i Amerika. Fra 1894 gårdejer i Sønder Røjklit, hvor han var ejer af matr. 40a m.fl. som han købte af lærer Peder C. Christensen (skødet læst 6. juni 1894) og solgte 1937 til Jens Rømer (skødet læst 13. januar 1937) 1)  Som particulier havde han og hustruen bopæl i Mellemgade i Ringkøbing. Børn:

c1   Maren Nielsen Søe, født 29. januar 1897. Viet i Nysogns kirke 4. november 1926 til overgendarm Jens Viggo Nielsen, født i Bislev 29. maj 1897. Søn af mølleforpagter Villads Christian Nielsen og hustru Ane Marie Christine Christensen af Bislev.

c2   Jutta Søe Nielsen, født i Sønder Røjklit 18. maj 1898, død 12. april 1899

 

b5   Christen Slot Christensen (Christen Slot Proustgaard) født 1. december 1860, død i Proustgaard 26. maj 1929. Han overtog 1895 sin fødegård Proustgaard. Hans enke overdrog 1933 gården til sønnen Christen Proustgaard iflg. skøde,  læst 25. november 1933. Christen Sloth Proustgaard blev viet i Nysogns kirke 24. marts 1893 til Ane Margrethe Christiansen, født i Kirkebygaard 10. april 1866, død i Proustgaard 11. marts 1946. Datter af gårdmand Niels Christiansen og hustru Ane Pedersdatter.

Christen Sloth Proustgaard og hustrus børn, født i Proustgaard:

 

c1   Mariane Christensen, født 25. december 1893, død 13. april 1905.

 

c2   Ane Proustgaard, født 5. juni 1895, død i Plougsgaard 24. marts 1932. Viet i Nysogns kirke 14. august 1923 til Jeppe Andreas Elkjær (familienavn Elkjær iflg. kgl. bevilling af 21. november 1905), født i Plougsgaard 15. juli 1891. Søn af gårdejer i Plougsgaard Christen Elkjær og hustru Ellen Andersen. Jeppe Anderas Elkjær overtog sin fødegård Plougsgaard, matr.73a, iflg. skøde af 17. december, læst 21. december 1921.2)   Han var gennem flere år sognerådsformand og havde derudover forskellige andre tillidshverv. Han blev viet II i Ulfborg kirke 4. marts 1934 til sygeplejerske Marie Høgsberg, født i Store Meldgaard i Ulfborg 23. marts 1905. Datter af gårdejer Peder Christian Pedersen Høgsberg og hustru Pouline Hansen. I Andreas Elkjærs første ægteskab tre og i andet ægteskab tre børn. En søn af første ægteskab er sparekassediretør Peder Elkjær (Kristeligt Dagblad 8/6 1990). En søn af andet ægteskab Karl Elkjær overtog sin fødegård Plougsgaard.

 

c3   Christen Proustgaard Christensen, født 26. oktober 1896, død 24. november 1896.

 

__________________________________________________________________

1)    Realregistre til Ulfborg-Hind herreders skøde- og panteprotokoller 1845-1953 fol.121.

2)   Ovennævnte registre fol.192.

 

c4   Christiane Proustgaard, født 27. december 1897, død på Ringkøbing sygehus 11. juni 1982. Bopæl i Rindum, Skolevej 31.  Gift med Niels Nielsen Stræde, født i Tim 7. februar 1896, død 28. december 1958, begravet i Nysogn.  Søn af Christen Nielsen Stræde, der var gårdejer i Kjærgaard i Tim, derefter ejer af sin fødegård Store Stræde i Nysogn.

 

c5   Ane Johanne Elisa Proustgaard, født 26. juli 1899. Viet i Nysogns kirke 30. oktober 1936 til Niels Hykkelbjerg Søndergaard, født i St. Ryesminde i Videbæk 10. august 1896. Søn af gårdmand i St. Ryesminde Jens Søndergaard og hustru Ane Jensen. Niels H Søndergaard var 1929-1968 gårdejer i Bjerregaard i Hanning. Fra 1968 bopæl på Tingagervej i Hanning. (RAD i anledning af 80- års dag 6/8 1976). Niels Hykkelbjerg Søndergaard og hustru havde ingen børn.

 

c6   Christen Proustgaard, født 30. november 1900, død i Kloster 11. februar 1983 (Nekrolog i RAD 15/2 1983). Gårdejer i Proustgaard 1933-1963. Viet 26. oktober 1933 til Mathilde Voldborg Hansen,1) født i Rindum 22. september 1903. Datter af Kresten Biltoft Hansen og hustru Laura Knudsen i Rindum Nygaard. Christen Proustgaard og hustru havde fire børn:

d1   Hans Peder Proustgaard, født 7.oktober 1936. Han overtog sin fødegård 1963.

d2   Inger Marie Laura Proustgaard, født 7. oktober 1936. Forriges tvillingsøster.

d3   Anne Margrethe Proustgaard. født 30. august 1939.

d4   Vera Kristine Proustgaard, født 2. august 1944.

 

c7   Dagmar Proustgaard, født 26. december 1902, død på Ringkøbing plejehjem 4. maj 1972 (Nekrolog i RAD 6/5 1972).  Husbestyrerinde. Bestyrerinde af Kloster forsamlingshus. Fra ca. 1966 bopæl i Ringkøbing.

 

c8   Mariane Proustgaard, født 17. maj 1908. Viet 5. april 1939 til Niels Pedersen, født i Poller 15. juni 1903. Søn af gårdmand Hans Pedersen og hustru Mariane Enevoldsen). Niels Pedersen var 1.april 1935 gårdejer i Gammel Sogn, hvor han var ejer af Bolderupgaard med 66 tdr. land. Ingen børn.

 

b6   Ingeborg Christensen, født 26. april 1863, død i Kloster 28. maj 1954. Viet i Nysogns kirke 29. oktober 1889 til Andreas Jørgen Christiansen, født i Kirkebygaard 19. september 1862, død på Ringkøbing sygehus 18. december 1939. Søn af gårdmand Niels Christiansen og hustru Ane Pedersdatter i Kirkebygaard. Andreas Jørgen Christiansen overtog sin fødegård. Han havde flere tillidshverv. Medlem af Ringkøbing amtsråd. R a D 12. marts 1934.

 

Andreas Jørgen Christiansen og hustrus børn, født i Kirkebygaard:

 

c1   Niels Christiansen, født 2. oktober 1890, død på Ringkøbing sygehus 28. januar 1981 (Nekrolog i RAD 30/1 1981). Viet i Tim kirke 4. maj 1945 til Helga Jensen af Møborg, født i Flynder 9. juli 1899. Datter af husmand Jens Kristian Jensen og hustru Inger Marie Povlsen. Niels Christiansen overtog sin fødegård, som han 1964 overdrog til sin brodersøn Andreas Christiansen. Bopæl i Kloster fra 1964. Niels Christiansen og hustrus ægteskab var barnløst.

__________________________________________________________________

1)   Christen Proustgaards hustru og børn: ”Vort Sogns Historie i 100 Aar” 1950.

c2   Christen Christiansen, født 5. november 1891. Gårdejer i Snejbjerg. Gift med Ane Kirstine Mortensen Mølgaard, født i Tim 13. marts 1894. Datter af gårdejer i Mølgaard i Tim Kristian Mortensen og hustru Ane Marie Sørensen. (Vejlgaard desc.4,2-3 a3b1c1). Blandt flere børn en søn og en datter:

d1   Andreas Christiansen, der 1964 overtog Kirkebygaard i Nysogn.

d2  En datter bor 1981 i Herning sammen med sin moder.

 

 

c3  Jens Christian Christiansen, født 24. december 1892.

(RAD i anledning af 85- og 90-års dag 23/12 1977 og 20/12 1982)

Cand. jur. 1919 og samme år fuldmægtig ved Børglum herred og senere samme år dommerfuldmægtig i Hjørring. 1920 dommerfuldmægtig i Kalundborg. 1927 dommerfuldmægtig i Ringkøbing. 1944 dommer i Præstø. 1951-1962 dommer i Ringkøbing. Gift 19. maj 1921 med Tove Holck, født i Ordrup 2. maj 1895. Datter af amtsforvalter Axel Holck, død 1920.

 

c4  Terkel Christiansen, født 17. februar 1895, død 5. marts 1895 og tvillingsøster

c5  Ane Christiansen,  død 18. februar 1895.

 

c6   Terkel Christiansen, født 22. december 1896, død 16. november 1916.

 

c7   Ane Christiansen, født 3. oktober 1898. Viet i Nysogns kirke 1. juni 1923 til Niels Skytte Lauridsen, født i Vedersø 13. februar 1895. Gårdejer i Skads. Søn af Niels Sivert Lauridsen og hustru Marie Lucie Nielsen af Stadil.

 

c8   Johannes Christiansen, født 2. december 1899, død 3. september 1959 i Amerika ?  (Gravsten i Nysogn)

 

c9   Mariane Christiansen, født 13. juli 1902. Viet i Nysogns kirke 12. november 1932 Christen Storkjær Poulsen, født i He 7. oktober 1906. Søn af husmand Søren Christian Poulsen og hustru Maren Christensen. Christen Storkjær Poulsen var ejer af Tambjerg matr. 60a, som han købte af Anders Christian Nielsen (skødet læst 22. september 1932) og solgte til Hans Chr. Nielsen (skødet læst 29. oktober 1943).1)  Børn, født i Nysogn, St. Tambjerg:

d1   Andreas Christiansen Poulsen, født 25. januar 1934.

d2   Dagny Poulsen, født 28. november 1935.

d2   Christian Storkjær Poulsen, født 31. marts 1938.

d3   Herluf Poulsen, født 27. oktober 1941.

 

 

 

 

__________________________________________________________________

1)    Realregistre til Ulfborg-Hind herreders skøde- og panteprotokoller 1845-1953 fol. 163.


 

b7   Andreas Proustgaard - navneforandring - født 16. marts 1866, død på Kloster alderdomshjem 15. marts 1960. Han og hustruen er begravet i Rindum. 1901 er han forpagter af Nysogns præstegård. Købte af Andreas Christensen Kjærgaard dennes gård i Gammel Sogn, som han på grund af svigtende helbred solgte og flyttede til Ringkøbing (Rindum sogn ?) Efter hustruens død flyttede han til Kloster, hvor han boede sammen med sin søster Ingeborg Christiansen (b6). Han havde ved sin død bopæl på Kloster alderdomshjem. Gift med Kirstine Kathrine Poulsen, født i Veggerby 2. oktober 1868, død i Ringkøbing 29. maj 1940. 

 

 

b8   Christine Sø Christensen, født 16. november 1868, død på Skive sygehus 2. juli 1928, begravet i Bølling. Viet i Gammel sogns kirke 13. oktober 1905 til Niels Laurids Bjerg (familienavn Bjerg iflg. bev. af 22. april 1904), født i Gammel sogn 8. maj 1868, død i Bølling by 15. februar 1946. Søn af gårdmand Jørgen Bjerg Pedersen og hustru Vilhelmine Erikka Outzen i Harboesgaard i Gammel Sogn. Niels Bjerg var gårdejer i Nygaard i Bølling. En datter:

c1   Vilhelmine Mariane (Minna) Bjerg, født 14. juli 1907, død 2. marts 1991. Viet i Bølling kirke 5. august 1932  til  Petri Michael Madsen, født i Nørgaard i Bølling 11. december 1902, død 28. juni 1995. Søn af gårdejer Mads Peder Madsen og hustru Mariane Nielsen af Nørgaard. Petri Michel Madsen overtog svigerforældrenes gård Nygaard i Bølling.

Børn, født i Nygaard:

d1   Kirstine Bjerg Madsen, født 3. juli 1934. Viet i Bølling kirke 23. juli 1955 til tømrermester af Bølling Karl Aage Thomsen, født i Dejbjerg 16. juni 1923. Søn af gårdmand Jens Peder Thomsen og hustru Jensine Hansen.

d2   Birgit Mariane Bjerg Madsen, født 5. april 1937.

d3   Niels Laurids Bjerg, født 10. juli 1938. (Navnebevis for familienavn Bjerg, Ringkøbing amt 31. marts 1982).

d4   Mads Peder Madsen, født 23. juli 1940, død 24. marts 1941.

d5   Mads Peder Madsen, født 7. december 1942.

d6   Jørgen Bjerg Madsen, født 26. august 1945.

 


 

a4  Peder Christian Andersen Proustgaard

       født 28. december 1817, død af Vattersot i He 22. juli 1861.1844 er han indsidder i Sønder Røjklit. 1850 husmand og smed i Halby i He. Viet i Nysogns kirke 17. december 1843 til Karen Jensdatter af Sønder Røjklit. Forlovere: Anders Jensen Proustgaard og Iver Andersen Kabel. Karen Jensdatter er født i Sønder Røjklit 5. juni 1822 og døde i Søndertoft i He 26. april 1879. Hun er 1834 plejedatter hos sin farbroder Iver Andersen i Kabelgaard. Datter af indsidder i Sønder Røjklit Jens Andersen og hustru Mariane Christensdatter.

Peder Christian Andersen Proustgaard og hustru Karen Jensdatters børn:

b1   Jens Pedersen, født i Sønder Røjklit 23. marts 1844, død i Sønderby i He 2. april 1910. Gårdmand i Sønderby i He. Han kaldes ved sin død Jens Pedersen Søndertoft. Viet I til ? Viet i Stadil kirke 30. oktober 1884 til Nielsine Johannesen Nørregaard, født i Alrum i Stadil 14. juli 1862, død i Søndertoft i He 11. juli 1898. Datter af gårdmand Johannes Knudsen og hustru Johanne Jensen i Alrum.

 

b2   Sophie Pedersen, født i He 10. juli 1847, død som ugift pige i Halby i He 27. februar 1880.

 

b3   Johanne Pedersen, født i He 16. september 1849, død 9. september 1880. Gift med Christen Christensen i Halby.

 

b4   Anders Pedersen, født i He 4. november 1852, død s.st. 2. september 1870.

 

b5   Iver Pedersen, født i He 13. september 1855, død i Skjern 6. januar 1947. Viet i He kirke 24. oktober 1879 til Mariane Lauridsen, født i Brejning 5. august 1847, død s.st. 13. juni 1931. Iver Pedersen og hustru er begravet i Brejning. (Iver Pedersens kaldenavn i Brejning var Iver Kildsig ?)

 

b6   Mariane Pedersen, født i He 19. marts 1859.

 

 

 

 

 

 

a5  Søren Andersen Proustgaard

       født i Proustgaard 9. marts 1819, død 23. august 1819.


 

a6   Søren Andersen Proustgaard

født i Proustgaard 12. marts 1821, død i Sønderby 15. november 1900. Ved sin vielse kaldes han husmand og snedker. Ejer af matr. 108c i Sønderby iflg. skøde af 5. december 1849, læst 23. januar 1850, på en parcel til bebyggelse inden to år fra den Morten Mogensen tilhørende gård, der er udparcelleret med indenrigsministeriets tilladelse af 20. oktober 1849. Morten Mogensens gård har i det hele stået for htk. 6.4.0.23/4. Den til Søren Andersen Proust- gaard afhændede parcel er af nyt htk.: 1.0.1.3/4 med anpart i tiender. Købesum: 700 rd r.s. + andel af aftægt til sælgeren efter kontrakt af 5. december 1849, læst 23. januar 1850. Morten Mogensen ejer sin gård efter skøde til Gravers Christensen af 31. juli 1810, læst 1. august s.å., overdraget til Morten Mogensen ved påtegning, samt tiendeskøde af 24. juni 1823, læst 11. februar 1824. Søren Proustgaard har andel i aftægt til Morten Mogensen sammen med de øvrige parcellister efter hartkorn. Parcellisterne er:  Mogens Sørensen, hovedparcellist, Morten Christiansen, Christen Pedersen Hanning af Søndervig, Christen Mortensen, Søren Andersen, Jens Knudsen, Christen Jensen Smed, Iver Mortensen, Hans Pedersen, Mogens Hansen og Christen Frich.1)

 

1861 har Søren Andersen Proustgaard følgende besætning: 1 hoppe, 3 køer, 10 får, 4 lam, 2 svin. Hans søn Christen Slot Sørensen overtog stedet iflg. skøde, læst 12. oktober 1898, og solgte det til Christen Christensen (Prins) iflg. skøde af 23. marts, læst 3. april 1901.2)

 

Søren Andersen Proustgaard blev viet i Nysogns kirke 30. juli 1848 til Kirsten Christensdatter af Søndervig. Hun er født i Søndervig 29. december 1819 og døde i Sønderby 16. juli 1891. Datter af gårdmand Christen Nielsen Hanning og hustru Kirsten Jensdatter af Søndervig.

 

Søren Andersen Proustgaard og hustrus børn, født i Sønderby:

 

b1   Sophie Kristine Sørensen, født 13. september 1848, død 26. april 1922, begravet i Nysogn, hvor hendes grav er i samme gravsted som broderen Peder Sørensens. Sophie Kristine Sørensen er 1870 væverske og har bopæl hos forældrene.

 

b2   Christen Peder Sørensen, født 31. oktober 1849. Viet i Lyngvig kirke 27. februar 1881 til Magdalene Pedersen af Klegod, født i Nysogn 24. april 1859. Datter af husmand Peder Christian Jensen og hustru Anne Jensen af Klegod.

 

 

 

__________________________________________________________________

1)    Ulfborg - Hind herreders skøde- og panteprotokol 1847-1850 fol. 602bff.

       LA  B80A - SP17

2)    Matr.108c: Realregister til Ulfborg-Hind herreders skøde- og panteprotokoller 1845-1953, fol. 267ff.

b3   Sophie Sørensen, født 3. marts 1851, død i Esbjerg 21. juni 1932, begravet i Nysogn, hvor hendes og ægtefællens gravsted er øst for broderen Peder Sørensens. Sophie Sørensen blev viet i Nysogns kirke 12. marts 1879 til Søren Sørensen (Mose), født i Fjand, Sønder Nissum sogn 21. juni 1851, død i Søndervig 19. juni 1912. Søn af husmand Søren Jensen og hustru Ane Kirstine Sørensdatter i Fjand. Søren Sørensen (Mose) var husmand og fisker i Søndervig, hvor han var ejer af matr.35b, en udstykning fra Vejlgaard i Nysogn.1)

Med Niels Olesen af Nørre Røjklit har Sophie Sørensen en datter:

c     Jensine Sørensen, født i Sønderby 1. januar 1874, død 18. marts 1852. Viet i Nysogns kirke 18. maj 1900 til Steffen Steffensen, født i Gammel Sogn 13. april 1868, død i Kloster Asyl 26. februar 1957. Søn af gårdmand Christen Steffensen og hustru Jacobine Christensen. Steffen Steffensen var husmand i Nørre Røjklit.

Steffen Steffensen og hustrus børn, født i Nørre Røjklit:

d1   Jacobine Steffensen, født 21. juni 1902. Viet i Nysogns kirke 18. maj 1927 til fisker i Esbjerg Arnold Osvald Nielsen, født i He 15. juni 1903, død ca. 1968.

       Søn af Else Marie Nielsen af Hvingel.

d2   Sofie Steffensen, født 25. december 1903, død i Ringkøbing, Aldershvile, 20. april 1989. Viet i Nysogns kirke 13. april 1927 til Thorvald Jensen, født i Tim 23. april 1901, død 1. februar 1976. Gårdejer i Lem. Uldspinder i Ringkøbing (1943). Søn af husmand Andreas Jensen og hustru Kirsten Marie Nielsen af Lem. (Thorvald Jensen er broder til Olga Sørensen, gift med Viktor Sørensen i Kloster) 

d3   Christen Steffensen, født 4. april 1906. Fisker i Esbjerg (1943)

d4   Ida Steffensen, født 14. september 1909. Viet i Nysogns kirke 18. november 1933 til agerbruger? i Videbæk Anders Andersen Grønne, født i Fladbjerg i No 27. december 1898. Søn af husmand Christen Andersen og hustru Andrea Nikoline Andersen af No.

d4   Søren Steffensen, født 28. juni 1911. Husmand i Nørre Røjklit, hvor han overtog sit fødested. Viet 30. oktober 1942 i Ulfkær kirke til Anna Kamp Jeppesen, født i Sct. Nicolaj sogn i Kolding 16. december 1923. Datter af arbejdsmand Jens Kamp Jeppesen hustru Mariane Christiane Christensen af Staby. Børn:

e1   Steffen Steffensen, født i Røjklit 15. maj 1943.

e2   Jens Steffensen, født 25. maj 1944.

e3   Jensine Steffensen, født 10. april 1946.

­­­­e4   Henning Steffensen, født 24. februar 1947, trafikdræbt i Kloster (passager på motorcykel) 28. oktober 1966.

e5   Inger Steffensen, født 4. juli 1950.

 

 

_________________________________________________________________

1)      Realregister til Ulfborg-Hind herreders skøde- og panteprotokoller 1845-1953 fol.103.


Søren Sørensen (Mose) og Sophie Sørensens børn, født i Søndervig.

c1  Kristine Sørensen, født 10. marts 1882. Viet i Nysogns kirke 24. juni 1904 til Knud Sørensen af Skjelmose i Stadil, født 27. oktober 1879. Søn af Peder Sørensen (Huus) og hustru Ane Kirstine Jensen af Opstrup i Stadil. Knud Sørensen var fisker i Houvig og Søndervig og (1908) indsidder og fisker i Bandsby.

Knud Sørensen og hustrus børn:

d1  Sofie Sørensen, født i Søndervig 7. august 1904.

d2  Ane Kirstine Sørensen, født i Bandsby 1. juni 1908.

d3  Marie Sørine Sørensen, født 25. juni 1906.

 

c2  Søren Sørensen Mose (familienavn Mose iflg. kgl. bevilling af 30. december 1905), født 26. november 1883, død i Esbjerg. Fisker, husmand og centralbestyrer i Søndervig. Viet i Nysogns kirke 15. juni 1906 til Jensine Christensen (Aae), født i Houvig 28. april 1881. Datter af husmand og snedker Christen Mouridsen Aae og hustru Maren Jensen.

Søren Sørensen Mose og hustrus børn:

d1   Søren Mose, født i Søndervig 7. februar 1909, død 25. februar 1909.

d2   Marie Sørensen Mose, (adoptivdatter, døbt Adamsen, biol. moder Stella Adamsen) født i Hvejsel sogn 10. juni 1910.  Viet 17. februar 1931 til Jens Christen Christensen Stage, født i Søndervig 24. juli 1904, død på Ringkøbing sygehus 15. marts 1985, 80 år. (Nekrolog i RAD 19/3 1985). Søn af gårdejer Knud Christensen Stage og hustru Christian Jensen Harbo. Kystfisker i Søndervig. Fisker i Esbjerg. Derefter landbrugsmedhjælper hos forældrene  i Søndervig, hvor han opførte hus på Nordsøvej. Ved sin død havde han og hustruen ophold på Holmbohjemmet i Kloster. I ægteskabet ingen børn.

 

c3   Ane Kirstine Sørensen, født 4. marts 1885 Viet 6. oktober 1905 til Jens Kristian Christensen (Skjelmose), født ved Nymindegab i Lønne sogn 21. juni 1884.  Søn af fisker og husmand i Klegod Anders Christensen (Skjelmose) og hustru Sidsel Andersen.

 

c4   Kirsten Margrethe Sørensen Mose (familienavn Mose iflg. kgl. bevilling af 30. december 1905), født 28. juni 1886. Viet 31. maj 1914 i Esbjerg kirke til fisker Christen Andreas Christensen, født i Klegod 9. november 1887. Søn af indsidder Anders Christensen og hustru Sidsel Andersen.

Uden for ægteskab med Jens Christian Sørensen af Klegod har Kirsten Mose en søn:

d1   Søren Mose Sørensen, født i Søndervig 1. marts 1908, død 19. april 1908.

 

c5   Jens Sørensen, født 21. juni 1888, død 28. juni 1888.

 

c6   Jens Sørensen, født 16. januar 1890, død 29. maj 1890. Tvillingbroderen:

 

c7  Søren Proustgaard Sørensen, født 16. januar 1890, død 30. maj 1890.

 


 

c8   Søren Jensen Sørensen Mose (familienavn Mose iflg. kgl. bevilling af 30. december 1905), født 16. april 1891. Fisker Esbjerg. Viet i Jerne kirke 22. september 1912 til Johanne Nielsine Margrethe Ejler, født i Esbjerg 12. februar 1894. Datter af landmand Marius Jørgen Ejler og hustru Elisa Andrea Kristensen.

 

c9   Søren Proustgaard Sørensen Mose (familienavn Mose iflg. kgl. bevilling af 30. december 1905), født 16. juli 1892.

 

b4   Anders Sørensen, født i Søndervig 27. marts 1852, død s.st. 13. december 1892, begravet i Nysogn 20. december. Vinterlærer i Sønderby. Ugift.

 

b5   Christine Sørensen, født i Sønderby 8. maj 1854. Viet i Snejbjerg kirke 18. december 1888 til enkemand efter andet ægteskab, Andreas Medom, født i Sinding sogn 20. november 1850. 1890 er Andreas Medom gårdejer i Spandbjerggaard i Snejbjerg. Blandt tjenestefolkene nævnes en smedesvend. Christine Sørensen er lærerinde ved en pogeskole. 1896 har Andreas Medom og hustru bopæl på Merrild Mark i Vildbjerg, hvor de også er bosiddende 1912.

Andreas Medom og hustrus børn:

c1   Thora Meedom, født i Snejbjerg  7. marts 1890.

c2   Helga Meedom, født Snejbjerg 24. oktober 1891.

c3   Maren Christine Medom, født 30. april 1896. Konfirmeret i Sinding kirke 2. oktober 1910.

 

b5   Peder Sørensen, født 2. august 1855, død 12. august 1943, begravet i Ny- sogn, hvor  hans og hustruens gravsted fandtes syd for kirken, tæt ved og syd for hovedgangen øst/vest. I samme gravsted er Peder Sørensens søster Sophie Kirstine (b1) begravet, og øst for fandtes Peder Sørensens søster Sophie (b3) og hendes ægtefælle Søren Sørensen Moses gravsted.

       Peder Sørensen var husmand og murer Gl. sogn og i Sønderby, hvor han var ejer af matr. 105d iflg. skøde, læst 18. juni 1900. Han tilkøbte matr.105f og matr.79g iflg. skøder, læst 10. juli 1912 og 7. juni 1916. Stedet i Sønderby solgte han til Jens Peder Christensen iflg. skøde, læst 10. oktober 1928.1)

Peder Sørensen blev viet i Nysogns kirke 29. april 1898 til Christine Hansen Hansgaard, født i Nørre Bandsby 12. januar 1860, død 15. juni 1948. Datter af gårdmand Hans Christian Hansgaard og hustru Anne Marie Ebbesdatter.

 

Peder Sørensen og hustrus børn:

 

c1   Kirsten Sørensen, født i Gl. sogn 29. december 1898.

Gift med gårdmand i Poller Knud Knudsen, født 19. november 1889, død 21. august 1969 (Tambjerg desc.3,2-3, a3b2c1).

__________________________________________________________________

1)    Ulfborg-Hind herreders skøde- og panteprotokoller, realregistre 1845-1953, fol. 263. Stedet blev senere ejet af Christen Georg Christensen og beboet af dennes svigerfader Niels Christen Jensen (Fyhn).

c2   Søren Sørensen, født 14. marts 1900, død 19. marts 1996 i sit hjem i Valsgaard v/Hobro, hvor han var husmand og kontrolassistent. Viet i Valsgaard kirke 6. november 1931 til Karen Margrethe Kristensen, født 6. juni 1905, død 17. januar 1978. Datter af ledvogter Marius Kristensen og hustru Marie i Valsgaard. Søren Sørensen og hustru er begravet i Valsgaard.

Søren Sørensen og hustrus børn: 1)

d1   Benny Sørensen, død som barn.

d2   Gunnar Sørensen. Bopæl i Aarhus. Taxavognmand ?

d3   Gert Sørensen. Gårdejer i Valsgaard.

d4   Benny Sørensen. Lærer i Hjørring.

 

b6   Niels Sørensen, født 4. april 1857, død 25. februar 1939. Niels Sørensen var husmand i No. Viet i Nysogns kirke 2. juli 1887 til Kirsten Knudsen født i Poller 27. oktober 1855, død i Nysogn 24. august 1938. Datter af gårdmand i Poller Knud Lauridsen Tambjerg og hustru Ane Kirstine Nielsdatter Stræde. Niels Sørensen og hustru havde som ældre ophold på Kloster Asyl og er begravet i Nysogn. Deres gravsted er i sydvestre hjørne af Nysogns kirkegård, bag ved Kirstine og Anders Slots gravsted.

Niels Sørensen og Kirsten Knudsens børn:

c1  Kirstine Sørensen. Gift med Niels Christian Nielsen Bollerup

(Tambjerg desc.3,1-a43)

c2   Sørine Sørensen, født i Nogaard 21. maj 1894. Viet i No kirke 25. oktober 1921 til Asmus Mathiesen af Tim, født i Graasten 29. marts 1899. Søn af arbejdsmand Jürgen Mathiesen og hustru Anna Margrethe Madsen i Graasten, Aabenraa amt. + +

b7  Jens Sørensen, født 12. marts 1858, død 5. april 1858.

b8   Jensine Sørensen, født 28. februar 1859.

 

b9   Christen Slot Sørensen, født 3. marts 1862, død i Dejbjerg 16. marts 1922. Ejer af sit fødested i Sønderby, matr. 108c, 1898 - 1901. Husmand i Nysted i Dejbjerg (1905). Død som husmand i Vognbjerg i Dejbjerg. Viet i Nysogns kirke 8. november 1904 til  Jensine Johansen, født i Nørby  4. december 1873, død efter 8. nov. 1922.  Datter af husmand Johan Peder Madsen og hustru Mette Kirstine Christensdatter af Nørby.

Christen Slot Sørensen og hustrus børn:

c1  Søren Sørensen, født 14. november 1905, død 15. november 1905.

c2   Johannes Stengaard Sørensen, født 10. juli 1907.

c3   Søren Proustgaard Sørensen, født 12. april 1909. Viet i Dejbjerg kirke 16. april 1930 til Ingrid Vejlgaard Sørensen, født i Ølgod 30. marts 1906. Datter af arbejdsmand Søren Christensen Vejlgaard Sørensen og hustru Ane Margrethe Jensen. Søren Proustgaard Sørensen er ved sin vielse arbejdsmand i Dejbjerg og 1934 i Vesterkær i Sønder Lem. En datter:

d     Krista Slot Sørensen, født i Sønder Lem 11. juli 1934.

 

b10    Peder Christian Sørensen, født 24. oktober 1864, død 27. oktober 1864.

__________________________________________________________________

1)    Hvad der er anført om Søren Sørensen og hustrus børn er meddelt af Lilly og Sigurd Bagger i Valsgaard ca.1990.

a7   Anders Andersen

       født i Proustgaard 8. april 1822, død 4. august 1822.

 

a8   Ingeborg Andersdatter(Tavle 2 nr.1)

født i Proustgaard 2. maj 1823, død i Pillingpørt 27. januar 1901.

 

a9   Anders Andersen (Stræde)

født i Proustgaard 22. juli 1824, død i Lille Stræde 6. februar 1913. Han opholdt sig i Ringkøbing 1843-1848. Fra 1848 gårdmand i Lille Stræde, matr. 81 og 82a, 1861 har han følgende besætning: 1 vallak, 1 hoppe, 9 køer, 2 stk. ungkvæg, 6 kalve, 12 får og 4 svin. Viet i Nysogns kirke 5. november 1848 til Maren Knudsdatter af Stræde, født 2. januar 1823, død 19. marts 1900. Datter af gårdmand Knud Nielsen og hustru Maren Nielsdatter af Lille Stræde. Anders Andersen Stræde og hustru, datteren Sophie Marie Andersen og datterdatteren Jenny Kristine Nielsen er begravet i Nysogn i samme gravsted, sydøst for kirkens kor, tæt ved og syd for hovedgangen øst/vest.

Anders Andersen og hustru havde 10 børn, født i Lille Stræde.

 

b1   Marie Andersen, født 31. januar 1849, død af kighoste 2. juli 1853.

 

b2   Sophie Andersen, født 31. marts 1850, død af kighoste 10. marts 1853.

 

b3   Knud Andersen Stræde, født 23. april 1852, død i Kloster 24. juni 1929. 1880 er han ugift forpagter af Nysogns præstegård, hvor hans to af hans søstre Sophie og Maren har bopæl hos ham. 1890 er han gårdmand i Nørre Bandsby, hvor han har aftægtsfolkene Christen Mortensen og hustru Karen Kirstine Hansen. Han overdrog gården til sønnen Anders Christian og døde som husejer i Kloster. Viet i Nysogns kirke 16. april 1880 til Maren Christensen, født i Enggrob 18. juli 1851, død i Kloster 7. december 1931 (2,4-5 a3b3c1)

Maren Christensen havde med udlagt barnefader Anders Iversen (Pugflod) af Sønderby en søn:

c1   Niels Christian Enggrob - navnebevis for slægtsnavn Enggrob - født i Enggrob  5. oktober 1874, død i Harboesgaard i Gammel Sogn 26. august 1936. Gårdejer i Nørgaard i He. Derefter ejer af Harboesgaard i Gammel sogn. Sognerådsformand og amtsrådsmedlem. Viet 1)  29. oktober 1903 til Elisabeth Sørensen, født i Dejbjerg 9. marts 1877. Datter af gårdmand Jens Peder Sørensen og hustru Ane Graversen i Stampe i Dejbjerg.

Niels Christian Enggrob og hustrus børn:

d1   Magda Enggrob, født i He 23. august 1904. Viet i Nysogns kirke 26. maj 1929 med  ingeniør Hans Gustav Mygind, født i Syrien 11. oktober 1903. Søn af sognepræst Hans Jakob Mygind og hustru Jenny Kristine Molerup.  Hans Gustav Mygind og hustru har bopæl i Glostrup (1946).  I ægteskabet en søn:

e1   Jørn Mygind, født i Glostrup 28. december 1937.

 

__________________________________________________________________

1)    Oplysninger om Niels Christian Enggrobs hustru og børn stammer hovedsageligt fra ”Slægtsbog for Sand i Stauning”, 1946, side 72.

      

d2   Anna Sand Enggrob, født i He 20. marts 1906. Viet i Nysogns kirke 2. november 1933 snedkermester i Jyderup Nikolaj Sørensen, født i Bregninge sogn, Holbæk amt, 12. april 1903. Bopæl i Jyderup (1946). Søn af murermester Jens Peter Karl Sørensen og hustru Petrine Kristiane Frølich af Bregninge. I Nikolaj Sørensen og hustrus ægteskab tre børn:

e1   Ib Sørensen, født 20. juli 1934, død 1937.

e2   Tony Sørensen, født 25. januar 1936.

e3   Elisabeth Sørensen, født 1939.

 

d3   Esther Enggrob, født i Gammel Sogn 28. februar 1908, død i Ringkøbing 24. maj 1994. Bopæl ved død: Algadehaven 16, Ringkøbing. Viet i Nysogns kirke 29. oktober 1939 til kommis i Nysogn Oskar Villiam Redder, født i Stenild sogn v/Hobro 1. februar 1912, død 17. december 1985. Søn af skrædder Carl Andreas Redder og hustru Laura Kristine Petrea Nielsen. Oskar Redder var uddeler i Madum Brugsforening (1946)

d4   Ingrid Enggrob, født i Gammel Sogn 1. april 1909, død 23. august 1926.

d5   Ingeborg Enggrob, født i Gammel Sogn 30. juni 1911. Viet i Nysogns kirke 4. juni 1933 med Christian Nielsen Stræde, født i Tim 9. august 1908, død på Ringkøbing sygehus 20. juli 1987. Gårdejer i St. Stræde i Nørby (1946). Ved sin død bopæl i Ringkøbing, Poulsgårdsvej 7.  Søn af gårdejer Christen Nielsen Stræde og hustru Rasmine Madsen. Børn, født i St. Stræde:

e1   Egon Stræde, født 25. august 1934.

e2   Bent Enggrob Nielsen Stræde, født 19. januar 1936.

e3   Flemming Enggrob Stræde, født 1. august 1937.

e4   Ingrid Enggrob Stræde, født 5. april 1939.

e5   Niels Christian Enggrob Stræde, født 21. november 1942.

e6   Annette Enggrob Stræde, født 31. august 1944.

 

d6   Knud Stræde Enggrob, født i Gammel Sogn 17. januar 1916, død 25. maj 1988, begravet i Gl. sogn. Viet i Nysogns kirke 9. februar 1941 Selma Sihlmann Christiansen, født i Nysogns hovedskole 2. april 1920. Datter af lærer Nis Peter Christiansen og hustru Mary Gesa Magdalene Sihlmann Thejltoft. Knud Enggrob opholdt sig sammenlagt fire år i Amerika. (RAD 16/7 1977) Han overtog Harboesgaard i Gammel Sogn efter faderen. Medlem af Holmsland kommunalbestyrelse.  Han blev gift II med Else Theilade Nielsen, datter af lærer Søren Thejlade Maigaard Nielsen og hustru Marie Kathrine Mundbjerg.

Knud Enggrob havde blandt flere børn sønnerne:

e     Kenneth Enggrob

e     Søren Ivar Mundbjerg Enggrob, født 11. august 1966, død i Harboesgaard i Gl. sogn 23. juni 1989. Studerende med bopæl Herningvej 31, Ringkøbing.

 


Knud Andersen Stræde og hustrus børn, født i Nørre Bandsby:

c2   Anders Christian Andersen, født 12. december 1880, død 25. juli 1947. Gårdejer i Nørre Bandsby, hvor han overtog sin fødegård, som han 1924 solgte til Alfred Hansen. 1924-1947 gårdejer i Enggrob, matr. 21a, som han købte af sin morbroder Iver Christensen. Viet i Nysogns kirke 9. juli 1907 til Karen Knudsen, født i Vedersø 16. marts 1885, død 7. juni 1963. Datter af murer Thomas Knudsen og hustru Ane Miltersen i Vedersø.

Anders Christian Andersen og hustrus  børn, født i Nørre Bandsby:

d1   Knud Stræde Andersen, født 16. april 1909. Gårdejer i Hestkjær i Finderup. Viet i Lem sydsogns kirke 28. april 1938 til Helga Nielsen af Sønder Lem, født i Velling 1. april 1914.  Datter af arbejdsmand og ringer Peder Nielsen og hustru Anna Mathilde Jeppesen af He. Plejedatter af gårdejer Kristen Kirk og hustru Mathilde Dejgaard i Velling.

Knud Stræde Andersen og hustrus børn, født i Finderup:

e1   Ejvind Stræde Andersen, født 15. november 1940.

e2   Elly Stræde Andersen, født 23. april 1944 og tvillingsøsteren

e3   Eva Stræde Andersen

e4   Thora Stræde Andersen, født 8. oktober 1952.

d2   Thomas Kjær Andersen, født 10. juni 1913, død 22. juli 2003. Han overtog 1947 Enggrob med 45 tdr. land efter faderen. Viet i Videbæk kirke 20. maj 1950 til Esther  Ahle, født 26. november 1922, død 10. november 1999. Blandt flere børn:

e1   Anders Christian Andersen Enggrob, født 14. august 1951.

d3   Maren Enggrob Andersen, født 1. oktober 1916. Viet i Kristkirken i Køben havn 13. maj 1940 til Johannes Nielsen, født i Tikøb, Helsingør kommune 9. december 1910, død i hjemmet, Damtoften 32, Ringkøbing, 21. december 1993. Gårdejer i Hvingel i He. Børn, født i Hvingel:

e1   Esther Enggrob Nielsen, født 5. juni 1943.

e2   Birthe Enggrob Nielsen, født 3. maj 1946.

e3   Jørn Eskild Nielsen, født 22. juli 1954.

e4  Arne Stræde Andersen, født 1. februar 1920, død på Aarhus Radiumstation 14. januar 1941.

 

c2   Niels Andreas Andersen, født 21. januar 1882.  

1910 er han mejerist i Ansager.  Han udvandrede til Amerika.

 

c3   Christen Morten Andersen, født 22. maj 1883, død 4. januar 1948. Han og hustruen begravet i Herborg.  Mejeribestyrer i Sønderup i Nørre Vium. Viet i Herborg, Nr. Vium sogn, 24. maj 1910 til Kirstine Kejser, født i Ginnerup sogn 29. september 1887, død 17. oktober 1977. Datter af arbejdsmand Jens Larsen Kejser og hustru Ane Margrethe Petrea Pedersen af Aarhus, opholdende sig (1910) i Sønderup i Nr. Vium.

Christen Mortensen Andersen og hustrus børn, født i Nørre Vium:

d1   Knud Stræde Andersen, født i Nr. Vium 17. april 1911, død i Ringkøbing 3. februar 1994. Viet i Borris kirke 13. april 1937 til Magda Thomsen, født i Borris 13. april 1909, død i Ringkøbing 2. januar 1999. Bopæl i Nr. Vium og i Ringkøbing, Vester Strandsbjerg 42.

d2   Jens Kejser Andersen, født 24. juni 1912.

c4   Mette Andersen, født 23. november 1884, død 9. juli 1970 i Kloster, hvor hun havde ophold hos datteren Marie Iversen. Viet i Nysogns kirke 3. maj 1907 til Christen Simonsen Iversen, født 14. juli 1879, død af tuberkulose 14. juli 1917. Søn af husmand Simon Iversen og Mette Marie Pedersen i Sønder Bandsby. Christen Simonsen Iversen var husmand og slagter i Nørby. Senere ejer af den gamle degnebolig i Kloster, som hans enke drev med bestyrer.

Christen Simonsen Iversen og hustrus børn:

d1  Knud Stræde Iversen, født 26. februar 1908, død 21. maj 1908.

d2   Marie Iversen, født 31. maj 1909. Centralbestyrerinde i Kloster. Hun havde bopæl sammen med  moderen i den gamle degnebolig i Kloster og opførte senere et hus på en parcel af degneboligens grund.    

d3   Knud Stræde Iversen, født 22. november 1910. Bestyrer af moderens ejendom i Kloster. Varmemester i København med bopæl: Nattergalevej 74, Køben- havn N, og som pensionist: Godthåbsvej 135,3th, København F. Gift med Esther ?. Tre børn: Christian, Peder og Mette.

d4   Maren Iversen, født 11. maj 1912, død som ung af tuberkulose.

d5   Sigvard Iversen, født 26. september 1913, død 3. oktober 1914.

d6   Sigrid Christine Iversen, født 7. marts 1916, død 19. juli 1916

 

b4   Sophie Marie Andersen, født 26. august 1854, død 26. februar 1926. 1880 har hun bopæl hos broderen Knud Andersen Stræde i Nysogns præstegård. 1890 er hun i hjemmet i Lille Stræde, hvor hun 1911 er husbestyrerinde for broderen Peder Andersen Stræde.

 

b5   Anders Andersen Stræde, født 23. september 1856, død i Holstebro 9. december 1930. 1880 er han skolelærer og har bopæl i Lille Stræde. 1890 er han forpagter af Nysogns præstegård. Gift med Marie Kirstine Christensen, født i Proustgaard 25. oktober 1855 (a3b3)

Anders Andersen Stræde og hustrus børn:

c1   Kristen Andersen, født 16. august 1883.

c2   Maren Andersen, født 25. oktober 1884, død i Helstrup i Snejbjerg 16. august 1922. Gift med gårdmand Christen Andersen i Helsted.

c3   Anders Andersen Stræde (familienavn Stræde iflg. kgl. bevilling af 29. januar 1906), født 4. august 1886.

Tvillingerne

c4   Mariane Andersen, født 30. juni 1888.

c5   Hans Søe Andersen, født 30. juni 1888, død 22. februar 1890.

c6   Johanne Caroline Andersen, født 1. marts 1891.

 

b6   Peder Andersen Stræde, født 19. februar 1859, død i Lille Stræde 15. november 1945. 1890 er han snedker med bopæl i Lille Stræde, matr. 81 og 82a, som han overtog efter faderen. Viet i Nysogns kirke 1. august 1919 til Karen Pedersen (Anders Pollers eftk. a2b6c2-5), født 27. maj 1881, død på Kloster alderdomshjem 30. december 1971. (Nekrolog i RAD 3/1 1972) Datter af gårdmand i Nørre Røjklit Peder Pedersen, der døde 14. december 1931, 97½ år, og hustru Ane Marie Jensen. Karen Pedersen havde før sit giftermål et vaskeri i Kloster. Som enke husejer i Kloster. Bopæl på Kloster alderdomshjem fra 1963.

Peder Andersen Stræde og hustrus søn:

c1   Anders Andersen Stræde, født i Lille Stræde 24. april 1920. Han overtog sin fødegård 1946 med 50 tdr. land. Viet i Nysogns kirke 5. november 1946 til Kirstine Christensen, født i Sønderby 14. december 1921. Datter af husmand og fisker Christen Christensen (Ferring) og hustru Anne Nielsen.

Anders Andersen Stræde og hustrus børn:

d1   Karen Andersen Stræde, navneændring til Thellemann, født 4. september 1947. Gift 1969 med Bent Jørgensen, Rugvænget i Ringkøbing.

d2   Peder Andersen Stræde, født 17. januar 1950.

d3   Christian Andersen Stræde, født 19. december 1952.

d4   Ingrid Andersen Stræde. Viet i Nysogns kirke 6. december 1980 til bankfuldmægtig Iver Enevoldsen, Hvide Sande. Søn af fiskeskipper, borgmester Kristen Enevoldsen, Hvide Sande.

d5   Tove Andersen Stræde.

d6   Knud Andersen Stræde. Præstegårdsforpagter i Nysogn. Ejer af sin fødegård, Lille Stræde.

 

b7   Petrine Andersen, født 3. august 1861, død af halssyge 24. december 1865.

 

b8   Peder Christian Andersen, født 4. august 1863, død af halssyge 19. december 1865.

 

b9   Maren Andersen, født 3. december 1865, død i Herning 28. juli 1947.

Viet i Nysogns kirke 21. oktober 1886 til gårdejer i Snejbjerg Jens Peder Jensen, født 17. april 1857. 1890 er Jens Peder Jensen og hustru gårdmandsfolk i Helstrup i Snejbjerg sogn og har et plejebarn:

Anders Andersen (a9b5c3), født i Nysogn. Søn af Anders Andersen og hustru Marie Kirstine Christensen.

 

b10    Petrine Andersen, født 24. oktober 1867, død i Helleskov i Vildbjerg 1. marts 1931.

1890 er hun tjenestepige i Tarm. Viet i Nysogns kirke 28. januar 1898 til Marinus Nielsen af Herning, født i Vildbjerg 6. februar 1871. Søn af husfæster Jens Christian Nielsen og hustru Else Christoffersen af Vildbjerg. Marinus Nielsen og hustru var gårdmandsfolk med bopæl på Ejsingkærs Mark i Vildbjerg. 1924 har de bopæl i Helleskov i Vildbjerg.

Marinus Nielsen og hustrus børn, født i Vildbjerg:

c1   Maren Nielsen, født 8. november 1898. Viet i Vildbjerg kirke 24. august 1924 til møllersvend Vilhelm Larsen, Trøjborgvej 32I, Aahus. Han er født i Hjørring 30. november 1888. Søn af arbejdsmand Thomas Christian Larsen og hustru Cathrine Marie Sophie Klemann af Hjørring (1924 begge afdøde).

 

c2  Else Nielsen, født 1. januar 1900.

 

c3   Jenny Kristine Nielsen, født 30. december 1901, død 14. februar 1973, begravet i Nysogn (Nekrolog i RAD 15/2 1973). 1911 er hun plejebarn i Lille Stræde. I ca. 20  år husbestyrerinde for Peder Tang i Kloster. Fra ca. 1967 bopæl på Kloster alderdomshjem. Ugift.

 

c4   Anders Stræde Nielsen (Navnebevis for slægtsnavn Stræde. Ringkøbing amt 6. november 1971), født i Vildbjerg 2. marts 1904.  Viet i He kirke  25. november 1928 til Kristine Kristensen, født i Kjær, Nørre Omme sogn 20. juli 1907. Datter af husmand Niels Kristensen og hustru Jensine Dorthea Thomsen af He stationsby. Anders Stræde var gift II med Olga ?  1973 bopæl i Vemb ?

 

c5   Aage Kristian Nielsen, født 18. august 1907, død 15. marts 1908.

 

c6   Margrethe Nielsen, født 25. august 1909. Viet i Herning kirke 3. december 1933 til landmand i Nøvling Viggo Bernhard Johansen, født i Nøvling 15. november 1909. Søn af landmand Daniel Ejler Johansen og hustru Johanne Kirstine Pedersen af  Nøvling.

 

c7  Harald Nielsen, født 3. oktober 1912.

 

a9  Maren Andersdatter,

født i Proustgaard 18. juli 1829, død i Polderhus 22. september 1914. Viet i Nysogns kirke 2. maj 1858 til Anders Jeppesen af Kloster, født 4. januar 1823, død  på Ringkøbing sygehus 18. oktober 1889. Søn af husmand Jeppe Andersen og hustru Ane Marie Thomasdatter. Anders Jeppesen var fra 1859 ejer af Pollerhus, matr. 78. Ved hans død anføres i kirkebogen, at han var invalid fra Første slesvigske Krig.

I Anders Jeppesens ægteskab med Maren Andersdatter:

En datter, født 11. august 1861, som døde straks efter fødselen.


 

a1    Karen Jensdatter

døbt 5. august 1781,       død 26. juni 1862, 81 år, begravet 4. juli i Nysogn.

Trolovet 6, juni 1808 (vielse ikke indført) til Mads Iversen, født i Kirkeby, døbt 21. april 1780, død i Bandsby 17. juli 1847. Søn af gårdmand Iver Madsen og hustru Karen Nielsdatter.

Mads Iversen var gårdmand i Kjærgaard i Bandsby. Ved hans død nævnes i kirkebogens anmærkning: ”I Følge Amts Resolution 19. juli d.A. (1847) aflivet / hængt / sig selv og begraven paa Nysogns Kirkegaard uden Jordpaakastelse, Sang, Klokkeringning osv.”

Ved folketællingen 1850 nævnes Mads Iversens enke som ejer af Kjærgaard. To sønner har bopæl hos moderen: Anders Madsen, der driver gården og Kristen Madsen, der tager tjeneste i dagleje. Ophold på gården har endvidere Erik Lauridsen, der er Karen Jensdatters dattersøn og plejesøn. Ved folketællingen 1860 er Karen Jensdatter stadig ejer af gården. Sønnen Kristen Madsen og dattersønnen Erik Lauridsen har ophold på stedet.

 

Mads Iversen Kjærgaard og hustrus børn, født i Kjærgaard i Bandsby:

 

b1     Jens Madsen (Kjærgaard), født 1809, dåbskonf.  26. februar 1809, død som aftægtsmand i Sønderby i He 11. marts 1895. Jens Madsen var gårdmand i Gl. Hanning, fra ca. 1850 husmand i Gammelgaard i Ølstrup og fra 1869 husmand og tækkemand i Sønderby i He. Gift med Ane Johanne Larsen, født i Høj i Stadil 9. august 1823, død i Sønderby i He 8. februar 1899. Datter af gårdmand Lars Jensen Høj og hustru Maren Christensen af Stadil by Sine sidste år levede Ane Johanne Larsen hos sønnen Jens Christian Jensen i Sønderby.

Jens Madsen og hustrus børn:

c1     Mads Jensen, født i Hanning 28. april 1844. Indsidder i Brejning og fra ca. 1870 husmand og smed i Lille Julseje i Ølstrup. Viet i Brejning kirke 27. december 1867 til Maren Madsen, født i Brejning 20. februar 1841. Datter af gårdmand Mads Poulsen og hustru Ane Nielsdatter.

Mads Jensen og hustrus børn:

d1     Ane Jensen, født i Brejning 17. januar 1868.

d2     Ane Johanne Jensen, født i Ølstrup 7. august 1871.

d3     Mads Kamp Jensen, født i Ølstrup 15. august 1879.

 

c2     Lars Jensen, født i Hanning 4. maj 1846.

 

c3     Iver Jensen, født i Hanning 2. februar 1848.

 


 

c4     Jens Christian Kjærgaard   (Kjærgaard iflg. navnebevis af 30/12 1905),

født i Ølstrup 28. august 1853, død på Ringkøbing sygehus 14. juni 1933. Gårdmand i Sønderby i He. Gift med Inger Marie Pedersen, født i Vorgod ca. 1862,

Jens Kjærgaard og hustrus børn, født i Sønderby i He:

d1     Jens Kjærgaard (efternavn efter bev. af 30/2 1884),

født 19. januar 1884, død på Ringkøbing sygehus 26. februar 1934. Fisker med bopæl i Stauning. Ugift.

d2     Else Marie Kjærgaard (efternavn efter bev. af 30/12 1905),

født 18. december 1884.

d3     Ane Marie Kjærgaard (efternavn efter bev. af 30/12 1905),

         født 11. juni 1886.

d4     Peder Christian Kjærgaard (efternavn efter bev. af 30/12 1905)

         født 29. juli 1888

d5     Marie Kirstine Kjærgaard (efternavn efter bev. af 30/12 1906)

         født 12. november 1891.

 

c5     Maren Jensen, født i Ølstrup 26. maj 1855.

 

c6     Anders Kjærgaard (efternavn efter bev. af 30/8 1902),

         født i Ølstrup 1. maj 1856. 1891 er han tjenestekarl I København.

 

c7     Marie Kirstine Jensen, født i Ølstrup 20. juli 1859.

 

c8     Juline Marie Jensen, født i Ølstrup 6. november 1863.

 

c9     Kirstine Jensen, født i Ølstrup 6. december 1866, død 29. marts 1868.

 

 

 

b2     Ingeborg Madsdatter, dåbskonf. 18. november 1810, død i Ringkøbing 31. marts 1878. Viet i Ringkøbing kirke 19. marts 1837 til daglejer Laurids Eriksen, født i Skjern 14. juli 1813, død i Ringkøbing 20. september 1890. Søn af mølleejer Erik Jensen af Skjern. Laurids Eriksen var fabriksarbejder på A C Husteds tobaksfabrikker i Ringkøbing.

Laurids Eriksen og hustrus børn:

c1     Erik Lauridsen, født i Nysogn 3. april 1837. Plejesøn i Kjærgaard (1860).

c2     Mads Christian Lauridsen, født i Ringkøbing 9. april 1839.

c3     Søren Christian Lauridsen, født i Ringkøbing 19. april 1845.

 

 

b3     Niels Madsen, dåbskonf. 16. maj 1813, død af brystsvaghed 13. maj 1816.

 

b4     Iver Madsen, dåbspubl. 19. marts 1815. død 7. juni 1815.

 

b5     Iver Madsen, død 26. april 1816, 14 dage gammel.

 


 

b6     Niels Madsen (Kjærgaard), født 8. april 1817, død som aftægtsmand hos sønnen Anders Nielsen i Aarup i Hanning 16. marts 1906. Ved folketællingerne nævnes han som husmand og daglejer i Nørre Omme, hvor han bebor et hus på Ørnegaardsmark. Viet i Nørre Omme kirke 5. november 1843 til Ane Johanne Andersdatter Brændgaard, født i Torsted 1809, hjemmedøbt 19. november, død i Nr. Omme 10. oktober 1883. Datter af Anders Graversen og hustru Maren Christensdatter.

Uden for ægteskab med Anne Marie Andersdatter af Nysogn har Niels Madsen en søn:

c1     Anders Nielsen, født i Nysogn 7. november 1842, død ca. 1935 i Aarup i Hanning. Gårdmand i Obling i Sønder Bork ca. 1875-1877. Gårdmand i Aarup i Hanning. Gift med Mariane Nielsen, født i Gammel sogn 25. juni 1851,  død i Aarup 30. december 1934. Datter af gårdmand Niels Jensen (Bollerup) og hustru Ane Elisabeth Kathrine Faurby.

Anders Nielsen og hustrus børn:

d1     Johanne Marie Nielsen, født i Sønder Bork 21. april 1876. Viet i Hanning kirke 4. februar 1915 til skomager af Nørre Nebel Søren Hansen Sørensen, født i Bakkefjord i Stauning 15. april 1881. Søn af indsidder Houle Sørensen og hustru Ellen Margrethe Nielsen, der (1915) har bopæl i Sønder Bork.

 

d2     Niels Bollerup Nielsen, født i Sønder Bork 24. november 1878. Fodermester i Ladelund i Malt sogn (1908). Husmand i Gammel Hanning fra 1909. Viet i Hanning kirke 28. september 1906 til Kathrine Marie Nielsen, født i Hanning 24. april 1883. Datter af murer Eske Christian Nielsen og hustru Dorthea Kirstine Nielsen af Lykkebo i Hanning.

Niels Bollerup Nielsen og hustrus børn:

e1     Anders Eskild Bollerup Nielsen, født i Ladelund i Malt sogn 26. januar 1908. Husmand i Dejbjerg. Viet i Hanning kirke 16. februar 1934 til Kristine Bertholine Marie Hansen, født i Hanning 20. oktober 1911. Datter af gårdmand Hans Hansen og hustru Ane Else Nielsen af Gammel Hanning.

 

e2     Niels Peder Bollerup (navnebevis for familienavn Bollerup, Ringkøbing amt 21/3 1975), født i Gl. Hanning 11. marts 1909. Husmand i Lykkebo i Han- ning. Viet i Dejbjerg kirke 18. marts 1937 til Kathrine Kirstine Lauridsen, født 24. juli 1908. Børn, født i Lykkebo i Hanning:

f1      Niels Bollerup, født 20. april 1939.

f2      Laurids Bollerup, født 14. maj 1941.

 

e3     Dorthea Kirstine Bollerup Nielsen, født i Gl. Hanning 8. februar 1910. Viet i Hanning kirke 26. oktober 1934 til gårdmand Jens Kristian Pedersen af Dejbjerg, født i Brejning 14. marts 1906. Søn af husmand Ole Pedersen og hustru Else Jensen.

 

e4     Eskild Kristian Bollerup Nielsen, født Gl. Hanning 19. oktober 1913.

 

e5     Johannes Bollerup (navnebevis for familienavn Bollerup, Ringkøbing amt 21. marts 1975), født i Gl. Hanning 11. april 1921.

 

d3     Niels Nielsen, født i Hanning 21. april  1881.  Dampvaskeriejer af Nørre Nebel.   Gift med Ane Nielsine Ingvardine Jensen, født i Houstrup  i Henne 4. januar 1879. Datter af husmand og skipper Mads Jensen og hustru Kirstine Gjødesen af Houstrup.

 

d4     Anders Elias Nielsen, født i Hanning 9. august 1883.

 

d5     Ane Elisabeth Kathrine Nielsen, født i Hanning 20. august 1886. Viet i Hanning kirke 30. oktober 1907 til tømrer Christian Peder Hansen af Egvad, født i Haldagerlille sogn 11. marts 1881. Søn af indsidder Jørgen Hansen og hustru Ane Marie Pedersen af Haldagerlille.

 

d6     Niels Oksen Hansen Nielsen, født i Hanning 20. december 1889. Husmand i Aarup i Hanning. Viet i Hanning kirke 29. april 1917 til Laurence Marie Nielsen, født i Bjerghus i Bølling 21. august 1890. Datter af husmand Niels Nielsen og hustru Oline Sørensen af Tarm.

Niels Oksen Hansen Nielsen og hustrus datter:

e1     Nelly Oline Nielsen, født i Aarup 9. januar 1919.

 

Niels Madsen havde i sit  ægteskab med Ane Johanne Andersdatter en søn:

c2     Anders Nielsen, født i Nr. Omme 11. januar 1847, død s.st. 11. april 1861.

        

 

b7     Søren Peder Madsen, født 1. februar 1820, død i Mosdal 22. november 1906. 1851 tjenestekarl hos biskolelæreren i Alrum i Stadil. Gårdejer i Mosdal i Brejning, hvor han overtog sine svigerforældres gård.. Husejer i Mosdalhus i Brejning (1870 og 1890). Viet i Brejning kirke 21. april 1851 til Johanne Marie Lauridsdatter, født i Nysogn 20. april 1827, død i Mosdal 5. februar 1891. Datter af husmand i Nørby, senere gårdmand i Mosdal Lauritz Nielsen Bork og hustru Kirsten Jensdatter.1) 

 

 

b8     Kristen Madsen, født i Bandsby 20. november 1822, død s.st. 26. februar 1897. Husmand i Sønder Bandsby (1870).  Viet i Nysogns kirke 19. november 1863 til  Karen Nielsdatter af Stauning, født i Stauning. 1870 nævnes en plejedatter: Ane Marie Christiansen, født ca. 1860, der forsørges af fattigvæsenet. En datter:

c1     Karen Kirstine Madsen, født 9. februar 1872.

 

 

 

__________________________________________________________________

1)   Søren Peder Madsen og hustrus efterkommere er opført i ”Slægtsbog for efterkommere efter Søren Peder Madsen Kjærgaard, gårdejer i Mosdal i Brejning, født 1820.”  Dansk Slægtsforskning, Fredericia, 1975.


1

b9  Anders Madsen, født i Kjærgaard 30. marts 1825, død s.st. som aftægtsmand 30. november 1909. Husmand i Sønder Bandsby (1870). Viet i Nysogns kirke 18. december 1862 til Ane Margrethe Jensdatter, født i Nørre Røjklit 6. marts 1836, død i Bandsby 15. september 1923. Datter af husmand Jens Christensen og hustru Karen Christensdatter.

Anders Madsen Kjærgaard og hustrus børn, født i Sønder Bandsby:

c1     Karen Marie Andersen, født 2. maj (sic) 1862. (Jakobsen, Tistrup)

c2     Mads Andersen, født 27. april 1864.

c3     Karen Kjærgaard Andersen, født 25. august 1866,  død 17. december 1870.

c4     Jensine Andersen, født 1. december, død 6. december 1868.

c5     Jens Andersen, født 8. november 1869, død på Ringkøbing sygehus 17. februar 1948, begravet i Nysogn. Skomager i Rindum.

c6     Karen Kjærgaard Andersen, født 8. september 1872. Viet i Nysogns kirke 11. november 1899 til snedkermester i Hvidbjerg, Thyholm Jens Jensen, født i Nørby 30, maj 1872. Søn af husmand Niels Christian Jensen og hustru Karen Johanne Terkelsen.      

c7     Erik Kjærgaard (Kjærgaard iflg. bev. af 30/12 1905)

født 31. marts 1875. Gårdmand i Kjærgaard. Viet i Nysogns kirke 13. oktober 1905 til Nielsine Mortensen, født i Staby 22. september 1879. Datter af murer Peder Christian Mortensen og hustru Mette Nielsen af Staby.

Erik Kjærgaard og hustrus børn:

d1     Anders Kjærgaard, født 24. juli 1906. Gårdejer i Ølstrup. Viet i Ølstrup kirke 23. september 1936 til Dorthea Husted, født i Ølstrup 23. juli 1911. Datter af gårdejer Niels Nielsen Husted og hustru Jensine Flytkjær. En søn:

e1     Niels Husted Kjærgaard, født 26. november 1937.

 

d2     Ane Margrethe Kjærgaard, født 29. august 1907.

 

d3     Peder Christen Kjærgaard, født 5. januar 1909. Gårdejer i Bandsby, hvor han overtog sin fødegård. Viet i Nysogns kirke 23. oktober 1949 til Jenny Louise Smedgaard Møller, født i Nysogn 30. december 1926. Datter af præstegårdsforpagter Esper Smedegaard Møller og hustru Jensine Nielsen. Børn:

e1     Erik Kjærgaard, født 8. januar 1951.

e2     Holger Kjærgaard, født 12. januar 1952.

 

 

 

c8     Ingeborg Andersen, født 25. april 1876.

 

c9     Iver Andersen, født 8. april 1879, død 21. april 1879.

 


 

a2    Ane Jensdatter

født i Proustgaard, døbt 29. juni 1783, død som aftægtskone i Pugflod hos sønnen Jørgen Jensen 11. august 1861.  Trolovet 7. oktober 1804 (vielse ikke indført) med Jens Jørgensen (Pugflod), født i Pugflod, døbt 12. marts 1775, død 13. august 1838. Søn af gårdmand i Pugflod Jørgen Jensen og hustru Ellen Nielsdatter.1)  1787 har Jens Jørgensen ikke ophold i hjemmet, men er (muligvis) den Jens Jørgensen, der nævnes som hyrdedreng hos Niels Thygesen og  Ane Nielsdatter i Gammel sogn. Jens Jørgensen var gårdmand i Pugflod og sognefoged gennem 17 år. 8. november 1836 udsteder Jens Jørgensen skøde til sønnen Jørgen Jensen på gården Pugflod af htk. 5.0.3.1¾. Samme dag oprettes aftægtskontrakt mellem køber og sælger og dennes hustru, og samme dag udsteder Jens Jørgensen obligation til Jens Jensen Pugflod på 1700 rbd. og til Ingeborg Jensdatter en obligation for nogle præstationer af værdi 374 rbd. Skøde, kontrakt og obligationer er tinglæst 16. januar 1839.2)

     

 

 

 

 

 

 

a3    Anders Jensen Proustgaard  (Tavle 2 nr.2)

         døbt 26. december 1787 i Nysogns kirke, død i Proustgaard 11. februar 1880.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

1)      Jørgen Jensen var fæstegårdmand under Udstrup, hvis gods på Holmsland 1789 solgtes til Søgaard. Jørgens Jensens fæstebrev er af 20. maj 1761 og han betaler årligt 8.4.0 rd i landgilde og yder intet hoveri. Gårdens er af htk. 4.5.2.0. Jørgen Jensen og Ellen Nielsdatter havde seks børn, blandt hvilke de tre og deres efterkommere omtales i det følgende: Jens Jørgensen (den ældre), Niels Jørgensen i Sønderby og Jens Jørgensen (den yngre) i Sønder Røjklit. Desuden havde Jørgen Jensen og hustru sønnen Iver og to døtre Kirsten og Else Kirstine.

2)      Ulfb.– Hind hrds. skøde- og panteregister 1829–1840 nr.5017. B80A-SP70.

a4   Niels Jensen Proustgaard

         døbt 25. september 1791 i Nysogns kirke, død 22. november 1875 som aftægtsmand hos sønnen Iver Nielsen Proustgaard. Niels Jensen var gårdmand i Sønderby, hvor han var ejer af matr. 101a og 101b, som han fik med hustruen. Trolovet 7. marts 1814 (vielse ikke indført; tilladelse til vielse uden tillysning) med enken Maren Olesdatter af Sønderby. Forlovere: Jens Jepsen og Knud Nielsen Stræde. Maren Olesdatter er født ca. 1785 og døde 19. april 1868, 83 år, da hun var blind og havde aftægt hos sønnen Iver. Hun var datter af selvejergårdmand i Sønderby Ole Nielsen og hustru Else Mogensdatter og enke efter Iver Pedersen Plougsgaard, der den 15. januar 1801 købte hendes fødegaard for 700 rbd. og aftægt til svigerforældrene. 1814 afholdes skifte efter Iver Pedersen Plougsgaard

        

Selvejertestamente 1)

         I Henhold til Forordningerne af 13 Maii 1769 og 22de November 1837 have vi undertegnede Ægtefolk Niels Jensen Proustgaard og Hustrue Maren Olesdatter af Sønderbye paa Holmsland bestemt at der med  vor Selveiergaard og øvrige Efterladenskaber, skal efter vor dødelige Afgang forholdes saaledes:

         Vor ældste Søn Iver Nielsen skal, naar den Længstlevende af os ved Døden afgaaer modtage som Eiendom udeelt var eiende og paaboende Selveiergaard i Sønderbye paa Holmskland med dens Besætning og Ud og Indboe, imod at han til hans Sødskende udreder følgende:

         1.  Til hans yngre Broder Ole udbetaler han 400rdl Courant eller 600rbd r Sølv, som forrentes fra 11te Juni 1842, ligeledes udreder han til ham en Sengs Klæder, samt yder ham Tilhold hjemme i Gaarden i Sygdoms og Alderdoms Tilfælde saalænge han er ugift.

         2,   Til hans Søster Ingeborg betaler han 200 Rdl Courant eller 320rbd r S, der ligeledes forrentes fra 11te Juni 1842; samt udreder desuden til hende en Sængs Klæder og Bryllup som og Hjemtilhold i Sygdoms og Alderdoms Tilfælde saalænge hun er ugift.

         Begge disse vore Børn skulle tillige uden Betaling, som Vederlag for flere Aars Tjeneste nyde Deres daglige Klæder hjemme fra til deres 28de Aars Fylde om de ellers til den Tid ere i ugift Stand.

         3.   Til hans halvsøster Else, der er gift med Christen Jensen Smed, betaler han 110rdl eller 176rbd r Sølv hvilke ligeledes forrentes fra 11te Juni 1842.

         Saalænge Jeg selv eller min Hustrue lever og forbliver i Besiddelse af Gaarden udreder vi selv de stipulerede Renter af Børnene tillagte Arvecapitaler, og da min Søn Iver saaledes uden at erholde noget Vederlag og uden at nyde Renter forbliver i Gaarden til Hjælp for hans Forældre med dens Drift, saa have vi besluttet at dette vort Testamente skal ansees for vor uigjenkaldelige sidste Villie, den vi dog forbeholde os end ogsaa førend vor Død at sætte i Fuldbyrdelse ved Skjøde til vor Søn Iver i levende Live mod at han efter oprettende Aftægtscontakt yder hans Forældre Ophold og Underholdning for Livs tid.  

__________________________________________________________________

1)      Ulfborg Hind herreders Justitsprotokol 1839-1842 fol 222. B80A-12 og

         Dokumenter til Justitsprotokollen1842-1846. B80A-43.

         Dette Selveier testamente bedes af Ulfborg Hind Herreders Ret modtaget tillige med vor Søn Iver Nielsens Erklæring om at han er tilfreds med, paa de angivne Vilkaar, og fremdeles at saavel han som vi uigjenkaldeligen ved Testamentet er bundne, at modtage Eiendommen.  

         Det tilføies endnu at saafremt vor Søn Iver som Gud forbyde, skulde før hans Forældre afgaae ved Døden, da skal Rettigheden til paa de angivne Vilkaar at eie og besidde Gaarden og øvrige Eiendomme gaae over paa hans efterlevende Enke og hans Arvinger, uden at vore andre Børn skal have Ret til at fordre andet end hvad der ved nærværende Testamente er dem tillagt i Fædrene og Mødrenearv.

         Sønderbye paa Holmsland den 16de Februar 1842.

                                                        Niels Proustgaard       Maren Olesdatter

I rettelagt den 16d Februar 1842.                                  med ført Pen                                   

 

Niels Jensen Proustgaard og Maren Olesdatters børn:

 

b1     Iver Nielsen Proustgaard, født i Sønderby 2. oktober 1814.

         Gift med Karen Mortensdatter, født i Velling ca.1820, død i Sønderby 25. juli 1891. Datter af gårdmand Morten Sørensen Vejlgaard og hustru Ane Kirstine Larsdatter. (Vejlgaard desc. tavle 4,2-3, a2)

 

b2     Ole Nielsen Proustgaard, født i Sønderby 18. september 1816, død som aftægtsmand i Gadegaard i Hanning 23. maj 1858. Han opholdt sig 1841 i Dejbjerg, kom tilbage til fødesognet og flyttede atter til Dejbjerg 1844, hvor han 1845 og 1859 nævnes som forpagter af Dejbjerg præstegård. 1855 er han gårdmand i Gadegaard i Hanning. Viet i Dejbjerg kirke 26. november 1843 til Kirsten Marie Knudsdatter, født på Holmsland 1815, dåbskonfirmation i Nysogns kirke 17. september. (Faddere: Anders Astrups kone i Velling, Mette, bar barnet. Laust Tamberg, Niels Jensen Bjerre, Anders Astrup i Velling, Jens Strædes kone Else i Nørre Røjklit.)  Datter af Knud Christensen og hustru Maren Laustdatter af Nørre Røjklit. Kirsten Marie Knudsdatter døde som aftægtskone i Hanning.

         Ole Nielsen Proustgaard og hustrus børn:

c1     Maren Olesdatter.

c2     Niels Olesen, født i Dejbjerg 27. april 1848.    

 

b3     Ingeborg Nielsdatter, født i Sønderby 8. december 1818, død i Enggrob 10. december 1896. Viet i Nysogns kirke 4. november 1849 til Christen Iversen Enggrob, født i Enggrob 30. august 1817, død s.st. 18. april 1899. Søn af gårdmand Iver Christensen og hustru Karen Christensdatter.

Christen Iversen overtog sin fødegård Enggrob, matr. 18a, af htk. 5.1.3.13/4, iflg. skøde af 4. december 1848, læst 20. december 1848, for købesum 1360 rdl rede sølv og ophold til forældrene for livstid efter oprettet kontrakt.1) 1895 solgte han gården til sønnen Iver Christensen iflg. skøde læst 20. november 1895 og denne solgte den til søstersønnen Anders Christian Andersen iflg. skøde, 29. oktober 1924.

__________________________________________________________________

1)         UHhs Skøde og Panteprotokol 1847-50 fol 394.  B80A – SP17


1861 har Christen Iversen Enggrob følgende besætning: 4 hopper, 2 plage, 1 føl, 13 køer, 14 stk. ungkvæg, 13 kalve, 18 får, 6 lam, 2 svin og 5 grise, hvilket var den 5. største besætning i Nysogn, der kun blev overgået af Niels Christiansen i Kirkeby, Mads Peder Christiansen i Bandsby, Laurids Lauridsen i Tambjerg og Laurids Mortensen på Søgaard.1)

Christen Iversen Enggrob og Ingeborg Nielsdatter skal være blevet blinde på deres gamle dage. De døde som aftægtsfolk hos sønnen Iver Christensen.

 

Christen Iversen Enggrob og hustrus børn:

 

c1     Karen Christensen (Enggrob), født 18. januar 1851.

Husejer i Kloster.

 

c2     Maren Christensen, født i Enggrob 18. juli 1853, død i Kloster 7. december 1931. Gift med Knud Andersen Stræde, født i Lille Stræde 23. april 1852, død i Kloster 24. juni 1929.  (Proustgaard desc. 2,2-3 )

 

c3     Iversine Christensen, født i Enggrob 28. august 1856, død i Kloster 21. juni 1929. Gift med Niels Christensen (Pugflod), født i Sønder Lem 13. marts 1854, død i Kloster 8. marts 1937. Søn af gårdejer Christen Jensen og hustru Abelone Hansdatter i Vestertredie i Sønder Lem. Niels Christensen var gårdejer i Pugflod til 1917, hvor han på en parcel fra Pugflod opførte en landbrugsejendom i Kloster, hvor han og hustruen havde bopæl til deres død.

Niels Christensen og hustrus børn:

d1     Christen Enggrob Christensen, født 25. december 1886, død 6. februar 1974 (Nekrolog i RAD 8/2 1974 og i Kristeligt Dagblad 12/2 1974). Han overtog 1917 Pugflod med 40 tdr. land efter faderen og solgte den ca.1965. Sognefoged i Nysogn 1929-1966. Sognerådsformand 1946-1943. Formand for bestyrelsen for Ringkøbing Landbobank 1953-1966. Forskellige andre tillidshverv. Viet i Nysogns kirke 1. maj 1917 til Maren Jensen, født i Stadil 1. august 1893, død på Holmbohjemmet i Kloster 24. januar 1978 (Nekrolog i RAD 26/1 1978) Datter af landmand og fisker i Stadil Laurids Jensen og hustru Ane Kristensen Jensen. Christen Enggrob Christensen og Maren Jensens ægteskab var barnløst.

 

_____________________________________________________________

1)      Enggrob hørte som fæstegård under Søgaard. Christen Nielsen Enggrob købte sin fæstegård af htk. 5.5.0.2 ved købekontrakt  af 20. november 1797 og får endeligt skøde, udstedt af assessor Ammidsbøll 11. juni 1798. Købesummen 1250 rd. er sælgeren betalt. Køberen og hans efterkommere skal årlig hente to læs hedetørv af Bølling herreds hede, efter tilsigelse og uden betaling, til Søgaard  i følge købekontrakten og tage disse to læs tørv, der hvor de anvises.

         (Søggard godsarkiv. LA G441-3. Kopibog over tinglæste skøder pag.3).

Enggrobs ejere Christen Iversen, Iver Christensen og Anders Christian Andersen: Ulfborg-Hind herreder. Realregistre til skøde- og panteprotokoller 1845-1953, fol. 48.

 

d2     Ingeborg Christensen, født 27. april 1888, død i Egeris i Nr. Vium 3. november 1952, begravet i Nysogn. Viet I i Nysogns kirke 25. april 1913 til tømrermester i Kloster Laurids Christian Lauridsen Møller, født i Opstrup i Stadil 23. juni 1886, død i Kloster 1. juni 1918. Søn af husmand og snedker Peder Møller og hustru Lovise Espersen. Ingeborg Møller blev gift II på Holstebro borgmesterkontor 28. september 1932 Hans Marius Kjærgaard, født i Tim 5. december 1884, død 28. juni 1937. Søn af mølleejer Gravers Nielsen og hustru Mette Christiansen.  Ingeborg Kjærgaard havde ved sin død bopæl i forældrenes ejendom i Kloster. Hun havde i første sit ægteskab med Laurids Christian Møller to børn:

e1     Sigrid Møller, født 21. juli 1914. Viet i Nysogns kirke 2. marts 1937 til gårdejer i Rind Christian Egeris Svendsen, født i Nr. Vium 18. oktober 1911. Søn af gårdejer Christian Svendsen og hustru Laura Marie Haahr af Nr. Vium.

e       Laurids Christian Møller, født 30. maj 1918 (døbt over faderens kiste), død 18. april 1992, begravet i Nysogn. Gårdejer i Skjern (1941). Gårdejer i Rindum fra 1942 med 36 tdr. land. Bopæl 1992: Drosselvej 9, Rindum. Viet i Nysogns kirke 9. august 1940 til Frida Elisa Terkelsen, født 24. juli 1922, død 27. februar 1995. Ved sin død bopæl Kirkevej 29, Rindum. Datter af lærer Jens Terkelsen og hustru Elisabeth Mortensen.

Laurids Christian Møller og hustrus børn:

f1      Niels Christian Pugflod Møller, født i Skjern 14. juni 1941.

f2      Inge-Lise Møller født i Rindum 21. juni 1945.

f3      Henning Møller

 

d3     Christen Christensen, født 28. november 1892. Ugift. Lærer. Begravet i Nysogn.

 

c3     Iver Christensen (Enggrob), født i Enggrob 6. november 1859, død i Nørre Bandsby 2. august 1935. Han overtog sin fødegård Enggrob, som han var ejer af 1895-1924. Gården solgte han til sin søsterson Anders Christian Andersen. Husmand i Nørre Bandsby fra 1924 til sin død. Viet i Nysogns kirke 31. marts 1916 til Mariane Andersen, født i Rom sogn 29. juni 1875, død på Holmbohjemmet i Kloster 3. november 1963. Datter af husmand Niels Andersen og hustru Karen Marie Jensen af Tvis. Mariane Enggrob havde som enke bopæl i Nørre Bandsby og var senere husejer i Øster Nørby. Iver Christensen og hustrus ægteskab var barnløst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

a1     Birthe Andersdatter

         døbt i Nysogns kirke 31. marts 1774, død i Ringkøbing 9. maj 1850.

Trolovet 7. oktober, viet i Nysogns kirke 11. december 1804 Niels Jensen Buch af  Ringkøbing, født ca. 1770, død som møller i Ringkøbing 15. januar 1834.

Birthe Andersdatter har ved folketællingen 1834, hvor hun  kaldes hun Birgitte Nielsdatter, bopæl i Østerbyen i Ringkøbing hos sønnen Jens Nielsen Buch.  Birthe og Niels Buch efterlod tre selvskiftende arvinger:

 

Niels Jensen Buch og hustrus børn, født i Ringkøbing:

 

b1     Jens Nielsen Buch, født 25. august 1805, død s.st. 2. juni 1861.

1834 nævnes han som møller i Ringkøbing og har en møllersvend og en møllerdreng; desuden er der i hjemmet en tjenestekarl og en tjenestepige. Jens Buch døde som gårdejer i Ringkøbing.

Jens Buch var gift med Maren Christensdatter, født ca. 1809.

         En datter Birgitte Buch er født 1. marts 1839 og døde 17. juni 1840.

 

b2     Ingeborg Nielsdatter, født 7. august 1807.

         Viet i Ringkøbing 17. september 1831 (i hjemmet iflg. bev. af 9. september 1831) til Niels Jensen Breinholt af Sønder Vinkel i Heldum sogn, født ca. 1806.

 

b3     Niels Lauridsen Nielsen, født 28. oktober 1809.


 

a2     Jens Andersen Proustgaard

         døbt i Nysogns kirke 24. marts 1776, død som aftægtsmand i Sønderby 19. april 1852, 76 år.  

         Gårdejer i Sønderby 1801 – 1840.  Jens Pedersen sælger det halve af sin gård i Sønderby af htk.: 2.0.0.0. med bygninger, de til hartkornet hørende jorder af ager og eng, hede og forte, klit og lodder og al den ret og herlighed, der bør følge gården og hartkornet,  og ligeledes det halve af gårdens besætning uden døre af levende og dødt, på vilkår: a) at køber betaler til assessor Ammidsbøll sælgers skyld for halvgården 470 rd, b) køber betaler udskiftningsomkostninger, 11 rd., og til næste snapsting et års rente af de 470 rd, til sammen 29.4.12 rd., og så længe summen 470 rd bliver henstående betaler han deraf de lovlige renter 4%.  c) Af de to tønder hartkorn betaler han til Ringkøbing kirke den halve afgift af hele gården med 6 skp. rug og 71/4 skp. byg. Jens Andersen Proustgaards købte del af Jens Pedersens gård bliver hovedparcel.1)  

        

         Auktionsskøde udstedes af arvinger efter Jens Christensen Harboesgaard 22. juni 1807, læst 26. september 1810 på en engparcel i Vognkjær af htk.0.0.2.12/5. Skøde på en parcel fra Annexgaarden i Gl. sogn udstedes 1. september 1809, læst 26. september 1810. Henrik Jørgensen udsteder skøde 16. marts 1819, læst 2. februar 1820 på en parcel fra Jens Pedersens gård af htk. 0.1.1.½. Assessor Ammidsbøll udsteder skøde af 24. juni 1822, læst 24. marts 1841, på diverse tiender til htk. 2.1.3.11/80.2)

        

         16. juni 1812 udsteder Peder Simonsen af Sønderby skøde (læst 23. december 1812) til Jens Andersen på en parcel nr. 3 af Simon Pedersens udparcellerede gård af htk. 0.2.1.233/48. Købesummen 280 kurantdaler er betalt.3) 

           

            Jens Andersen var endvidere ejer af en gård, der benævnes Jeppes gård, i Sønderby af htk. 2.0.2.11/10 ifølge skøde fra auktionsretten af 12. juli 1825, læst 12. oktober s.å. med anpart i  tiender ifølge skøde af 22. december 1826, læst 28. nov. 1827. Tidligere ejer af denne gård er Jeppe Nielsen Alrum.4) Gården bortauktioneres ved fjerde auktion efter rekvisition fra den kongelige enkekasses direktion. Købesummen er 100 rd + omkostninger, i alt: 191 rd. rede sølv.5)  Denne ejendom overdrages til sønnen Peder Jensen ved skøde af 26. marts 1841, læst 7. april s.å.  Køberen yder sælger og hustru aftægt deres livstid.6)

 

 

______________________________________________________________

1)    Ulfb.-Hind hrds skøde- og panteprotokol 1796-1803 fol. 435. B80A - SP 9.

2)    Ulfb.-Hind hrds skøde- og panteregister 1798-1807 nr. 1024.

3)    Ovennævnte protokol 1802-1815 fol. 554b.   LA  B80A - SP 10.

4)    Jeppe Nielsens søn Jens Jepsen er Jens Andersen Proustgaards stedfader

5)    Ulfb-Hind hrds skøde- og panteprotokol 1824-1827 fol 178. B80A - SP11A

6)    Ulfb-Hind hrds skøde- og panteprotokol 1840-1846 fol. 150. B80A - SP15

       (Fuldstændig udskrift af skøder og kontrakt.

        


 

Ved overdragelsen til sønnen Peder Jensen efter skøde af 11. oktober 1840, læst 14. oktober s.å, nævnes følgende skøder vedrørende den af Jens Pedersen købte ejendom: Skøde af 28. marts 1801, læst 15. april 1801.  skøde af 7. august 1804, skøde af 16. juni 1812, læst 23. december 1812,  skøde af 15. april 1812,  skøde af 20. september 1811, læst 5. februar 1812,  skøde af 24. juni 1822 og skøde af 11. oktober 1840.1)

 

Sager imod eller indklaget af Jens Andersen Proustgaard for Forligelseskommissionen:  Kommissionsprotokollen 1795 - 1810 udviser: 2)

fol 208b.  7. februar 1807 behandles sagen

indklaget af Jens Andersen Proustgaard paa Holmsland mod Jens Hindhede i Lem angaaende 2rdl 2 m 4 s som han skal være Klageren skyldig for Fisk. Parterne mødte og den Indklagede forbandt sig til forinden næstkommende Paaske at betale disse 2rd 3 m 4 s hvormed Klageren var fornøiet.

 

fol 231b.  19. september 1807 behandles Sagen

indklaget af Kiøbmand Vestergaard heri Byen imod Jens Proustgaard paa Holmsland angaaende 3rd han skal være Klageren skyldig. Paa Klagerens Vegne mødte Niels Fiord af Klegod og Jens Henriksen ibid. med skriftlig Fuldmagt og den Indkaldte personlig men da ingen Forlig var at bevirke maatte Sagen til Retten henviises.

 

fol 235.   31. oktober 1807 behandles sagen

indklaget af Jens Andersen Proustgaard paa Holmsland mod Christen Hindhede i Faster angaaende 5rdl 4 m som han skal være Klageren skyldig. Klageren mødte men den Indkaldte udeblev, hvorfor Sagen til Rettergang blev henviist.

 

Protokollen 1810 – 1818 pag 143.  22. januar 1814 behandles Sagen

indklaget af Jens Andersen Proustgaard paa Holmsland, mod Gregers Lervad i Hanning ang. 120rd d.C. eller 20 Rbdlr NV som Indklagte skylder Klageren for bekommet Fisk, men som denne ej vil betale. Paa Klagerens Vegne mødte Niels Buch af Ringkiøbing med skriftlig Fuldmagt, og Indklagede Personlig, men  ingen Forlig var at bevirke, hvorfor Sagen til Retten henviistes.

 

Protokollen 1818-1823 pag 63. En sag indklaget af Jens Proustgaard imod Niels Leed i No behandles 26. oktober 1818. Sagen forligt.

 

 

__________________________________________________________________

1)    Ulfb.-Hind hrds skøde- og panteprotokol 1840-1846 fol. 43b. B80A - SP15

       (Fuldstændig udskrift)

2)    Ringkøbing amtsarkiv. Forligelseskommissionsprotokoller for Bøllimg og Hind samt dele af Ulfborg herred. 1795-1810, 1810-1818, 1818-1823.

LA B8-1169, 1170, 1171.

 

 

 

 

 

 

Jens Andersen blev trolovet 6.april 1801 (vielse ikke indført) med Ane Marie Jacobsdatter af Bollerup, født i Bollerup, døbt i Nysogns kirke 26. januar 1777, død i Sønderby 10. maj 1863, 86 år. Datter af gårdmand Jacob Lauridsen  og hustru Anne Andersdatter af Bollerup i Gammel sogn.

 

Jens Andersen Proustgaards selvejertestamente: 1)

For Retten mødte Selveiergaardmand Jens Andersen Proustgaard af Sønderbye i Nye Sogn paa Holmsland og bad Retsprotokollen tilført følgende af ham i Overensstemmelse med Forord. 13.Mai 1769 oprettede Selveier testamente og sidste Villies Erkæring. Efter hans og Hustruens Ane Marie Jacobsdatters Død skal deres Søn Peder Jensen modtage og beholde som fuldkommen Eiendom deres Selveiergaard i Sønderby af Hartkorn 4 Td 3 Skp 1 Fr 1 Alb med Konge Kirke Korn og Quægtiende, intet undtaget, imod at han tilsvarer og forrenter al den paa Gaarden ved sammes Modtagelse hæftende Giæld samt desuden udreder til sine Søskende følgende Kapitaler og Præstationer: til hver af sine 3 Brødre Anders, Jacob og Jens 40rbd r. S. og til de to sidstnævnte Hæders og daglige Gangklæder samt Føde til deres 20-Aars Fylde, og naar de siden maatte blive udskrevne til Krigstieneste fornøden Understøttelse af Føde og Klæder til Reisen,  til hver af hans 5 Søstre Anne, Ingeborg, Maren, Anne Margrethe og Mariane 20 Rbd og til tre Sidstnævnte Hæders og daglige Gangklæder efter Skik og Brug, eller saaledes som hands andre Søstre forhen have faaet. Pengekapitalerne blive indestaaende i Gaarden uden Renter indtil Søskende have opnaaet deres 30 Aars Alder, med Udlæg og Sikkerhed i samme paa 4r Prioritet, med mindre nogen af dem forinden skulde blive gifte, i hvilket Tilfælde de have Ret til at fordre samme, efter et halvt Aars Opsigelse; ligeledes skulde alle Søskende i Sygdoms Tilfælde have frit Ophold paa Gaarden til deres 30-Aars Fylde saafremt de saa længe blive ugifte og saa- fremt af dem forlanges. Endelig skal Peder Jensen i Tilfælde af Komp. eller hans Hustrue maatte have tilsinds at overdrage ham Gaard og Eiendomme før deres Død, være pligtig til at yde dem passende Aftægt efter nærmere Overenskomst og derom oprettede lovlige Documenter foruden ogsaa i dette Tilfælde at opfylde i et og alt nærværende Selveiertestamentes Bestemmelser med Hensyn til hans Søskende. Komp. ratihaberede det Protocollen saaledes tilførte efter at det her ham var oplæst. sign  John Finsen.

 

Skifteprotokollen anfører ved Jens Andersens død 1852, at efterladenskaberne ikke oversteg begravelsesomkostningerne, og at en søn er død, og de to døtre er gifte, og hver har erholdt hvad de tilkom.2)

Ved Ane Marie Jacobsens død nævnes aftægtskontrakten, og at hun efter aftægtsyderens anmeldelse intet efterlod.3)

__________________________________________________________________

1)    Ulfborg Hind Herreders Ret 1833, 4.december.  Justitsprotokol 1829-39 fol. 312b.  B80A – 11.

2)    Ulfborg-Hind herreders skifteprotokol 1849-1856 fol. 172b. B80A - 169.

3)    Skifteprotokol 1856-1867 fol. 325b.   LA B80A - 170


 

Jens Andersen og hustrus børn, født i Sønderby 1)

b1     Anders Jensen (Proustgaard), født 1802,  døbt i Nysogns kirke 21. februar 1802, død i Østerby i Stauning 14. april 1867. Viet i Stauning kirke 30. september 1831 til Karen Nielsdatter, født i Østerby 1809, dåbskonfirmation i Stauning kirke 19. november 1809, død i Østerby 2. maj 1879.  Datter af gårdmand i Østerby Niels Jensen og hustru Kirsten Lauritsdatter. Anders Jensen (Proustgaard) var gårdmand i Vestergaard, Østerby i Stauning. hvor han 1845 som tjenestefolk har to karle og en pige, og hvor hans svigermoder Kirsten Lauritsdatter nyder aftægt. 1850 har og hustruen en plejesøn, Anders Jensens søstersøn, den toårige Jens Jacobsen. 1855 har den 55-årige Uskyld Justesdatter, der er på fattigvæsenet, ophold hos ham.

 

 

 

b2   Ane Jensdatter,  dåbskonfirmation i Nysogns kirke 16. oktober 1803.

 

 

 

b3   Jacob Jensen, dåbskonfirmation i Nysogns kirke 6. oktober 1805,

       død 1806, begravet i Nysogn 16. februar, ¼ år  

 

 

 

b4     Ingeborg Jensdatter, født 1806/07, dåbskonfirmation i Nysogns kirke 8. januar 1807, død 11. august 1885, 78 år. 1880 har hun ophold hos sin svigersøn Hans Andreas Jakobsen i Sønderby. Ved sin død er hun aftægtskone hos sin søn Niels Jensen Pilgaard af Sønderby. Hun nød aftægt af en gård i Hede.

         Viet i Nysogns kirke 27. marts 1837 til Jens Christian Pedersen af Østerby i Stauning, født i Aarup i Hanning 1803, døbt 30. oktober, død i Hede 4. juni 1865. Plejesøn af Niels Jensen i Østerby. Fæstegårdmand i Hedeby i Stauning. 1850 har den 50 årige almisselem og løsgænger i sognet Uskyld Justesdatter ophold på gården.2) 

 

 

b5     Maren Jensdatter, dåbskonfirmation i Nysogns kirke 30. april 1809.

        

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________

1)      Efterkommere er opført i  ”Slægtsbog for efterkommere efter Jens Andersen Provstgaard, gårdejer i Sønderby, født 1776.” Dansk Slægtsforskning, Fredericia, 1975.

2)      Som note 1.


 

b6     Peder Jensen (Proustgaard), dåbskonfirmation i Nysogns kirke 8. december 1811, død i Sønderby 28. september 1853. Viet i Nysogns kirke 10. september 1837 til Sidsel Strandsbjerg Pedersen, født 1812, dåbskonfirmation i Ny- sogns kirke 27. september 1812,  død i Sønderby 27. juli 1891 (Kirkebogens alderangivelse: 80 år). Datter af Peder Simonsen og hustru Margrethe Simonsdatter af Sønderby.   Peder Jensen Proustgaard overtog sin fødegård. 11. oktober 1840 udsteder Jens Andersen skøde, læst 14. oktober s.å. til Peder Jensen Proustgaard på en gård i Sønderby af htk.2.0.1.251/80 med tilhørende konge-, kirke-, korn- og kvægtiende samt med påståede bygninger med undtagelse af det i gården stående østerhus, 8 fag af våningshuset og 8 fag af laden, alle fag fra husenes østre ende, som sælgeren forbeholder sig til afbenyttelse eller flytning. Desuden på en engparcel nr.8 fra Ungergård i Gammelsogn, kaldt den halve broeng af htk. 0.1.2.1½ og på en parcel nr. 2 fra Nørre Bandsby, beliggende i Holmbokjær og kaldt Alboeholm af htk. 0.1.3.13/4.  Købesummen betales derved, at køberen overtager og betaler den på gården hvilende prioritetsgæld, nemlig til købmand Schouboe i Ringkøbing 350 rd og til enkemadam Buch i Ringkøbing 400 rd, i alt 750 rd rede sølv.1) 

 26. marts 1841 udsteder Jens Andersen Proustgaard skøde, læst 7. april s.å. til Peder Jensen Proustgaard på en gård i Sønderby af htk. 2.0.2.11/10. med anpart i diverse tiender. Med i købet følger al sælgers besætning, ud- og indbo samt de bygninger, sælgeren i skødet af 11. oktober 1849 har forbeholdt sig. Køberen yder aftægt til sælger og hustru med 1. prioritet i ejendommen ifølge kontrakt af samme data som skødet. 2)

Peder Proustgaards enke Sidsel Pedersdatter har adkomst til gården iflg. skøde, læst 22. september 1858. Hun sidder i uskiftet bo ifølge amtets tilladelse, læst 15. november 1853, men begærer skifte, der afholdes 4. december 1861.3)   Kurator for de myndige børn: Jens, Ane Marie og Peder, og værge for de tre umyndige børn: Andreas, Ane Margrethe og Jensine, er deres farbroder Anders Jensen Proustgaard af Stauning. Til grund for skiftet lægges en af enken i forening med kurator og værge forfattet opgørelse over boet. Enken forlanger sig tillagt en broderlod, og at arveafgifter og skifteomkostninger fratrækkes indtægtssummen ved opgørelsen. Da udfaldet af skifteforhandlingen sluttelig vil blive, at de umyndige børns fædrenearv kommer til at indestå i stervboets samtlige ejendele, nemlig faste ejendomme, ind- og udbo og besætning hos moderen, erklærede skifteforvalteren, som overformynder, og ligeså værgen, at de anså enken for særdeles vederheftig og pålidelig. Der svares først renter af de umyndiges arvesummer ved deres 18 års fylde. Børnene nyder opdragelse og forsørgelse og alle fornødenheder af føde og klæder hos moderen.®

__________________________________________________________________

1)      Ulfborg-Hind herred Skøde- og panteregister 1808-1820 nr.6076. Skøde- og panteprotokol 1840-1846 fol.43b. LA  B80A-SP 15.

2)      Ovenn¦vnte register. Henvisning til Prot.1841 fol.149-150. I registeret nævnes obligationer, udstedt af Peder Jensen Proustgaard til Birthe Buch.

3)      Ulfborg-Hind herreder Skifteprotokol 1856-67 fol. 244b-246  LA B80A-170.


 

I skiftet fremlægges skøde af 11. oktober 1840, læst 14. oktober s.å, på ejendommen matr. 96a af Nysogn af nyt htk: 2.1.2.1½, gl. skat 15 rd 21 s. og matr. 48 af Gammel sogn af nyt htk. 0.1.1.2. gl. skat 2 rd 1 s  og  skøde af 26. marts 1841, læst 7. april s.å., på ejendommene matr. 97a og 97b af Nysogn af nyt htk. 2.1.0.0., gl. skat 13 rd 18 sk. Samlet nyt htk.: 4. 4. 0. ½. med anpart i konge-, kirke-, korn- og kvægtiende.

Skødet af 11. oktober 1840 har påtegninger om, at to summer pantegæld 350 rd og 400 rd er betalte, men har den mangel, at selve forskrivningerne ikke er bragt til stede med kvitteringer til udslettelse. Imidlertid er fra herredskontoret oplyst, at når man er til ende med panteregistrenes og pantebøgernes ordning og omdannelse, hvorpå arbejdes, vil det forinden en kort tid blive besørget således, at de her omhandlede to panteforskrivninger behørigt udslettes og bortfalder. Ligeledes fremlægges aftægtskontrakter. Den ene af 26. marts 1841, læst 7. april s.å. for Jens Andersen og hustru Ane Marie Jacobsdatter, af hvilke den første er død. Den anden kontrakt er forsørgelseskontrakt af 4. december 1849 for pigen Sidsel Viig Pedersdatter. Ind- og udbo og besætning er opgjort til 1540 rd. Boets indtægt opgøres til 5540 rd. Udgift, nemlig pantegæld: 900 rd,  løs gæld: 420 rd. skifteomkostninger 106.1.13 rd., i alt 1426.1.13 rd. Boets beholdning: 4113.4.3 rd. Enkens halvdel: 2056.5.1½ rd. Der fragår  ½ %  afgift efter forordninge af 8. februar 1810: 10.1.11½ rd.  Den endelige beholdning til børnenes arv og enkens broderlod er 2046.3.6 rd.  Enken arver som broderlod 292.2.31/7 rd. Hvert af børnene arver samme beløb. De umyndige børns arvesummer hviler med panteret på stervboet, intet undtaget. Stervboet overdrages enken med fuld råderet.

 

Sidsel Pedersdatter sælger gården til sønnen Andreas Pedersen (Proustgaard) iflg. skøde læst 19.december 1866.1)

 

         Peder Jensen Proustgaard har talrige efterkommere, hvoraf, så vidt vides, ingen er bosat på Holmsland.

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

1)      SP realregistre 1845-1953 fol. 236. Gården er matrikuleret som nr. 97a. Andreas Proustgaard sælger gården til Laurids Pedersen Slot iflg. skøde af 31. maj 1915, tinglæst 9. juni s.å.

Tidligere ejere af matr. 97a er iflg. SP-register 1840-1854 nr.6076 og Real- registre, 1845-1953 fol. 236:

         Jens Andersen Proustgaard

         Peder Jensen Proustgaard, skøde læst 7. april 1841.

         Sidsel Strandsberg Pedersen, skøde læst 22. september 1858.


 

b7     Ane Margrethe Jensdatter, født 1814, dåbskonfirmation i Nysogns kirke 5. juni 1814.

 

b8     Mariane Jensdatter, født 3. januar 1817, død i Ringkøbing 3. januar 1917. Viet i Ringkøbing kirke 7. november 1849 til Peter Lorenzen Petersen Silberg, født i Højer 22. juli 1826, død i Ringkøbing 16. maj 1903. Mruer og skorstensfejer i Ringkøbing. Fra 1867 blikkenslagermester med bopæl Nygade 11, Ringkøbing. Søn af landmand Peter Petersen Silberg og hustru Christiana Christensen.

Peter L P Silberg og hustrus børn, født i Ringkøbing:

c      Dødfødt pige 23. januar 1850.

c1     Jens Jesper Petersen Silberg. Bogholder i København med bopæl Knetiavej 19, København S. Gift med Ane Cathrine Andersen. Syv børn.

c3     Andreas Christian Petersen Silberg, født  24. december 1856. Blikkenslager- mester i Ringkøbing med bopæl Nygade 11. Gift med Maren Jespersen Houensgaard fra Husby. Elleve børn. 1)

 

b9     Jacob Jensen (Proustgaard), født i Sønderby 20. juni 1819, død i Strandby i Stauning 21. marts 1878. Kirkeb. anm: ”Forkortede sit Liv ved Hængning.”

         Husmand, snedker og møllebygger i Stauning med bopæl i Lille Pilgaard, hvor han 1845 har to tømrersvende, 1850 en lærling. 1845 har ophold hos ham aftægtskonen, den 70-årige Anne Christensdatter, den 30-årige ugifte  Anne Nielsdatter og dennes datter, den toårige Anne Johanne Pilgaard. 1850 nævnes, at familien har bopæl i Strandby i Stauning. Den etårige Kirsten Marie Jensen er indtinget hos ham (1850). 1860 har ophold hos Jacob Jensen den 69-årige enke, pensionist Adelheid Kirstine Larsen og den 38-årige sadelmager, kostgænger, ungkarl Jacob Hansen.

         Jacob Jensen blev viet i Nysogns kirke 4. oktober 1840 til Sidsel Pedersdatter, født i Klegod 29. april 1819, død i fattighuset i Stauning 1. oktober 1907. Datter af gårdmand Peder Kristian Kristensen og hustru Ane Nielsdatter.

         Jacob Jensen Proustgaard og hustru havde seks levendefødte børn.

 

b10   Jens Jensen Proustgaard, født 31. marts 1822, 23. august 1846, 24 år. Død af lændepine. Husmand og smed på Højbjerg. Viet i Nysogns kirke 4. april 1846 til Hansine Kirstine Hansdatter, født på Højbjerg 17. april 1825. Datter af husmand Hans Kristian Kristensen og hustru Jørgine Petrine Jepsdatter. Hansine Kirstine Hansdatter blev viet II 21. maj 1848 til skomager Jeppe Jensen Ravnsbjerg fra Stadil. 2)

         Jens Jensen og hustrus søn:

c1     Jens Jensen, født 9. juni 1846, død af strubehoste 7. februar 1854.

 

__________________________________________________________________

1)      Oplysninger om Mariane Jensdatter fra ”Slægtsbog for efterkommere efter Jens Andersen Provstgaard, gårdejer i Sønderby, Nysogn, født 1776.” Dansk Slægtsforskning, Fredericia, 1975.

2)      Fra ovennævnte slægtsbog.